عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرداختن به چهره هاي گوناگون طبيعت كه بخش گسترده اي از شعرهاي مصطفي رحماندوست را تشكيل مي‌دهد، نشان از عشق و علاقه‌ي اين شاعر به طبيعت دارد. اگر چه شاعر در اين شعرها به درون مايه ی آموزشي، توجه خاصي نشان داده است ولي به سبب برخورداري از جوهره‌ي شعري غني‌تر و بهره بردن از تصويرهاي خيالي و درگير كردن حس و تخيل كودك، اين اندرونه به شكل مستقيم ارائه نمي‌شود. در برخي شعرها پيوند كلامي كودك با يكي از عناصر طبيعت، از يك سو آن عنصر را به كودك مي‌شناساند و از سوي ديگر به آن شخصيت مي‌بخ ...

در اشعار مصطفی رحماندوست از بین انواع موسیقی شعر فارسی «موسیقی کناری» پر‌کاربرد‌ترین نوع موسیقی است و از میان صورت‌های خیالی چون «تشخیص»،« تشبیه»، «استعاره»، «کنایه»، «نماد»، «فابل»، «مجاز»، حسامیزی»، عنصر «تشخیص» بیشترین بسامد را در اشعار او دارد زیرا کودکان به حیوانات و امور بی‌جان همچون جانداران می‌نگرند و جانبخشی به امور بی‌جان در راستای آموزش غیر مستقیم به کودکان توفیق بیشتری دارد. تأثیر نظریات پیاژه و اریکسن نیز در اشعار او دیده‌ می‌شود به‌گونه‌ای که مراحل اول و دوم نظ ...

این پایان نامه به «بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار منثور "مصطفی رحماندوست"» اختصاص یافته است. هدف از انتخاب این موضوع، بررسی اجمالی ادبیات کودکان و شناخت سیر تاریخی آن در جهان و ایران، معرفی "مصطفی رحماندوست" به عنوان یکی از تواناترین شاعران، نویسندگان و مترجمان آثار ویژه ی کودکان در سال های پس از انقلاب اسلامی، هم چنین بررسی جامع عناصر داستان در داستان نویسی و تحلیل پانزده اثر برگزیده ی رحماندوست بر اساس این عناصر، بوده است. بدین منظور به شیوه ی کتابخانه ای - اسنادی، آث ...

در پژوهش حاضر، رویکردهای دینی در سروده های مصطفی رحماندوست بررسی شده‌است. وی در این عرصه، بیشترین حجم سروده‌ها را به خود اختصاص داده و یکی از شاخص‌ترین و موفق‌ترین شخصیت‌ها محسوب می‌شود. تحلیل اشعار در این پژوهش، با توجه به تقسیم‌بندی معارف به پنج بخش اعتقادی، مراسم و احکام عملی، بخش اخلاقی، داستانی و اجتماعی انجام گرفته است. همچنین تناسب بین اشعار با گروه سنی کودک و نوجوان، براساس مراحل رشد شناختی «پیاژه» کاویده شده است. نتایج نشان می‌دهد، بیشتر مفاهیم و رویکردهای دینی در سر ...

پژوهش حاضر با اشاره به ضرورت تعليم و تربيت کودکان در جوامع بشري آغاز مي‌شود؛ سپس ماهيّت و هدف ادبيّات کودکان و تأثيرهای رواني آن‌ها در بخش بعد مورد بحث قرار گرفته است. مطلبي نيز راجع به ويژگي هاي پيام و اين که از چه شيوه هايي براي ارائه ي بهتر پيام با توجّه به ويژگي هايي که کودکان و نوجوانان در ديدگاه هاي روان شناسان دارند، آمده است، و بخش اصلي که تحليل روان شناختي آثار «هوشنگ مرادي کرماني» و «مصطفي رحمان دوست» است؛ با اين هدف که تا چه اندازه بر اساس استانداردهاي روان شناسي ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر در عاطفه‌مندی آثار شعری مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان-نژاد براساس مبانی استخراج‌شده توسط پژوهشگر است. در این الگو تمرکز پژوهشگر بر عناصر تأثیرگذار بر فضاسازی عاطفی اشعار اجتماعی، طبیعت‌گرایانه و معنوی است و براین اعتقاد است، که وقتی از فضاسازی عاطفی صحبت می‌شود، تنها عنصر عاطفه مدنظر نیست، بلکه همه‌ی اندام‌های شعر باید رنگ عاطفه بگیرد و بعد وارد شعر شود، بنابراین دیگر عناصر سازنده‌ی شعر نقش برجسته‌ای در ارتقای سطح عاطفی و انتقال آن به مخاطب دا ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی اشعار مصطفی رحماندوست است؛ شاعری که در شعر کودک و نوجوان جایگاه قابل توجّهی دارد و در شعر او نیز این مضامین فراوان دیده می‌شود. نگارنده در این پژوهش با توجه به شیوه‌ی مراحل رشد شناختی پیاژه و بر اساس تقسیم‌بندی گروه‌های سنّی مختلف (الف، ب، ج، د) به تحلیل محتوا‌ی اشعار رحماندوست پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مضامین آموزشی و تربیتی در اشعار رحماندوست در تمام گروه‌های سنّی به ویژه گروه‌ها‌ی سنّی(ب) و (ج) وجود دارد. در شعر او ...

از آنجا که کودکان، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر جامعه هستند، در تربیت و آموزش آنان، باید بسیار تلاش و دقت شود. کودکان و نوجوانان با شعر و داستان، بسیار سروکار دارند. کودکان در داستان‌ها به‌دقت می‌نگرند، شخصیت‌ها را ارزیابی می‌کنند، شخصیت‌های خوب را دوست می‌دارند و خود را جای آنها می‌پندارند و از شخصیت‌های بد دوری کرده و عبرت می‌گیرند. این گفته‌ها درباره‌ی تمامی کودکان و نوجوانان، از هر نژاد و ملتی که باشند، صدق می‌کند. در این پژوهش در پی آنیم تا عناصر داستانی دو تن از نویس ...

ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران از سابقه ای دیرین و کهن برخوردار است. در طول تاریخ، علاوه بر داستانها ، حکایات و اشعار عامیانه که مورد استفاده همگان بوده است ، گاه آثاری نیز به طور اختصاصی به نام کودکان و نوجوانان و برای آنها از سوی نویسندگان و شاعران تالیف شده است. آنچه همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان بوده است، آشنا ساختن کودک و نوجوان با الگوها و اسطوره هایی است که آنها را با فرهنگ و گذشته خود آشنا سازد . اساطیر دارای انواع و گونه های مختلفی ...