عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم بانکی هرکشوریکی ازمهمترین بخشهای اثرگذار درتوسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در این زمینه ایفا م یکند. یکی از دغدغ ههای مهم و کلیدی این بخش در ارائه تسهیلات اعتباری،برازش و اندازه گیری ریسک اعتباری یا به عبارتی تعیین رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات است. گام اول درفرایند بررسی اعتبار مشتریان شناسایی عوامل اصلی اثرگذار برریسک اعتباری می باشد براساس یافته های پژوهشی بانک ها و موسسات مالی، اعتباری برای تعیین رتبه اعتباری شاخ صهای متعددی را مورد بررسی قرارم یدهند. پژوهش ...

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد و شناسایی فرصت ها و تهدید های بیرونی سازمان ها، رتبه بندی آنها است،این پژوهش تاثیر رتبه اعتباری بر رابطه ریسک مالی، مدیریت سود و هزینه سرمایه را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزار 7Eviewsاستفاده شده است. تعیین رابطه بین هزینه سرمای ...

هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا امتیاز سرمایه گذاری، اطلاعات نامتقارن، نوسان پذیری بازده سهام، نسبت افزایش سرمایه و کارایی بازار سهام بر رتبه اعتباری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد یا خیر. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی می باشد ...

نرخ ارز یکی از شاخص ها و متغیر های اساسی در جهت بهبود اقتصاد داخل می باشد و به دلیل اثراتی که بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی می گذارد، مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران پولی و مالی کشور های جهان است. از سوی دیگر نرخ ارز در تعیین قیمت نسبی کالا ها ، انتقال سرمایه ها و تخصیص منابع نقش اساسی بازی می کند و می تواند بر قدرت صادرات کشور، رشد اقتصادی و رقابت پذیری در سطح بین الملل اثر بگذارد. تعیین نرخ ارز در کشور های در حال توسعه به دلیل نوسانات شدید ارز یکی از مهمترین دغدغه های سیا ...

دنیای امروزه، دنیای تعامل منطقی و علمی در سیستم‌های مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است. با نگاهی به گذشته‌ی موسسات مالی و اعتباری در می‌یابیم که بسیاری از ورشکستگی‌های این موسسات از نکول‌های هم‌بسته ناشی می شود. در نتیجه بررسی ساختارهای نکول‌های وابسته دارای اهمیت فراوانی است. اگر بخواهیم این ریسک نکول‌ها را در یک سبد مالی بررسی کنیم باید به رتبه اعتباری هر کدام از شرکت‌ها و همچنین احتمال نکول توام این شرکت‌ها توجه داشته باشیم. 3 رویکرد کلی برای بررسی نکول‌های همبسته وجود دارد ...

محدودیت در تأمین منابع مالی و یا میزان دستیابی به منابع مالی از دغدغه‌های مدیران مالی شرکت‌ها می‌باشد. دسترسی به منابع مالی، انعطاف‌پذیری مدیران را در مواجهه با موقعیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و یا کمبودهای مالی را افزایش می‌دهد. ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اعتبار برند تجاری بر ثبات جریان نقدی و سیاست‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- همبستگی می‌باشد و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (654 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دس ...