عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين تحقيق گرمايش اهمي به عنوان يک فرآيند حرارتي در تبديل گوجه‌فرنگي به رب مورد استفاده قرار گرفت. گوجه‌فرنگي واريته ارلي- اوربانا به عنوان نمونه انتخاب شد. نمونه‌ها تحت دماي اوليه 85 درجه سانتي‌گراد و توسط دستگاه خردکن خانگي به پوره تبديل شدند. رطوبت اوليه پوره 1±91%، PH پوره 4/15 و پارامترهاي رنگ پوره R، G و B به ترتيب 260، 98 و 70 اندازه‌گيري شد. پوره در مدار همبندي شده گرمايش اهمي در گراديان ولتاژهاي 6، 8، 10، 12، 14 و V/cm 16 در سه تکرار تست و ارزيابي گرديد. داده‌ها ب ...

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات و به معنای توانایی یک کشور یا یک منطقه در تولید یک کالا با هزینه کمتر است. این نظریه نشان می دهد که هر کشور یا منطقه با توجه به فراوانی استعدادهای طبیعی و سطوح بهره وری عوامل تولید، به طور نسبی در تولید گروه خاصی از محصولات مزیت دارد. توجه به مزیت نسبی فعالیت های مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. از سوی دیگر، بیشتر نظریه پردازان معتقدند که برای توسعه صادرات هر کشوری، از جم ...

پساب کارخانه رب گوجه فرنگی حاوی مقادیر زیادی مواد معلق، رنگ قرمز و بوی نامطبوع می‌باشد. در این پژوهش، ابتدا به صورت تجربی امکان به کارگیری فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب کارخانه رب گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت، سپس این فرآیند مدلسازی و بهینه سازی شد. برای این منظور اثر اختلاف فشار در عرض غشاء در سه سطح (10، 15 و 20 بار) ، pH در سه سطح (4 ، 5 و 6) و دما در سه سطح (30 ، 40 و 50 درجه سانتی گراد) بر میزان شار تراوه، گرفتگی غشاء، مقاومت هیدرولیکی و ضریب دفع COD در طی فرا ...