عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی بانکداری بدون ربا در ایران مستلزم شناخت روند تکوین بانکداری بدون ربا در جهان است. زیرا، اولا بانکداری جدید در ایران ادامه روندی است که از 1975 با تشکیل بانک توسعه اسلامی و تاسیس بانک های متعدد اسلامی در کشورها نضج گرفته و تکامل یافته است بگونه ای که نظام بانکداری بدون ربا نقطه اوج این حرکت به حساب می آید. ثانیا از لحاظ شکلی و قانونی کاملترین نوع بانکداری بدون ربا است که طی دو دهه اخیر پا به عرصه وجود گذاشته است. ثالثا از آنجا که عملیات بانکی بدون ربا در سایر کشورهای اسل ...

از ابتدای استقلال کشور پاکستان، علمای مسلمان پاکستان همواره بر اسلام خواهی و اداره کشور براساس شریعت اسلامی تاکید ورزیده‌اند و این مطلب از نوشته‌ها و کتب آنها از دهه 1950 به اینطرف کاملا" مشهود و نمایان است . مسئله تحریم ربا در اسلام و حذف آن از سیستم بانکی، بعنوان جزء لاینفکی از سیستم اقتصادی اسلام، همواره موردنظر آنها بوده است . تاسیس بانک توسعه اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1975، شور و انگیزه بیشتری را در مردم پاکستان برای حذف ربا از بانکها بوجود آورد. با روی ...

ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون بودن از شرایط تحقق ربای معاملی است . در مورد ربای قرضی نیز باید گفت به این دلیل که ...
نمایه ها:
ربا | 
ایران | 
خسارت | 
تاخیر | 
تادیه | 

موضوع بهره و ربا یکی از مهمترین موضوعاتی است که نه تنها در هر سیستم اقتصادی بخش عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، بلکه در تعیین شکل سیستم اقتصادی سهم بسزائی دارد، به همین لحاظ بحث در مورد ربا و بهره در تاریخ تمدن بشر سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. ربا عاملی در جهت ضربه‌زدن به اقتصاد عمومی جامعه و بهم زننده نظام اقتصاد معتدل و سوق دادن سرمایه و ثروت از طبقه‌ای به طبقه دیگر میباشد، در جامعه‌ای که مسئله ربا رونق داشته باشد نخستین اثرش این است که فقیر و مستمند را بر نیازش و ثروتمند و غنی را ...
نمایه ها:
قرآن | 
بهره | 
ربا | 

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع به مبادله دو هم جنس با زیادى یکى از آنها به شرط مکیل و موزون بودن و همچنین قرض دادن یک جنس به دیگرى با شرط بازپرداخت اضافى اطلاق می شود.شدت تحریم ربا اکثر فقها خاصه شهید اول و شهید ثانی را بر آن داشت تا در کتب فقهی خود و ذیل بحث ربا، راه هایی را برای تخلص از ربا عنوان نمایند که از جمله آن می توان به ضمیمه کردن جنس به عوض کمتر و یا به معوضین در مواردی که معلوم نیست کدامیک کمتر است و همچنین فروش مبیع به مقدار مساوی آن و هبه زیادی، و بریء الذم ...

مسأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است؛ و همچنین، در نگاه خرد تر می‌توان اهمیت موضوع را در بانکداری اسلامی ملاحظه کرد. بررسی این مسأله آن جا قوت می‌گیرد که ما به عنوان مسلمان مدعی هستیم که بانکداری بدون ربا را می‌توان جایگزین شیوه‌های متداول کرد تا از آسیب‌های اجتماعی کاسته شود. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با نگاه دیگری به این مسئله توجه کنیم، یعنی نگاهی فقهی- اقتصادی؛ نگاهی که تاکنون یا مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که حرمت ...

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود ...
نمایه ها:
ربا | 

تحقیق حاضر مشتمل است بر دو بخش اصلی که بخش اول دارای دو فصل و چند گفتار و بخش دوم دارای سه فصل و چند گفتار می‌باشد و در بخش اول که در حقیقت زمینه‌ساز بخش دوم و وجود آن لازم و ضروری است جنبهء فقهی ربا مورد نظر و بررسی است در تهیه و تنظیم این بخش از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه استفاده شده لذا برای تکمیل مطالب برداشت شده از کتب فقهی با تعدادی از صاحبنظران مصاحبه به عمل آمده و از نظرات آنان نیز استفاده نموده‌ام. با وجود اینکه مسائل فقهی در مورد ربا بسیار متنوع است و اصل مباحث ربا در ...
نمایه ها:
ربا | 
ایران | 

علی رغم این که قرآن کریم در آیات متعدد از تحریم و عقوبت سخت و سنگین ربا سخن به میان آورده است، و روایات بسیاری نیز از معصومین(ع) در این باب وارد شده، لکن متأسفانه از لحاظ عملی در جامعه اسلامی و بعضاً از لحاظ نظری در متون پژوهشی خلاء هایی مشاهده می شود. ربای معاملی در اصطلاح، گرفتن زیادی در معامله ی مثلین که مکیل و موزون باشند و ربای قرضی، آن که قرض دهنده شرط کند زیادتر از آن چه پرداخته، دریافت نماید. ربا خواری پیامد های مخربی برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ به طوری که موجب ب ...