عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

37 درصد مجموعه برنامه راه شب را موسیقی و 63 درصد آن اصطلاح ؟؟؟؟؟ و یا کلام تشکیل داده است . قضاوت راجع به این مسئله که اختصاص 33 درصد از وقت برنامه به فرم گفتار امری صحیح و اصولی می‌باشد یاخبر برای ما کار دشواری است که آنها به تهیه‌کنندگان برنامه واگذار می‌کنیم ولی آنچه که از نتایج مربوط به این بخش برمی‌آید این است که با وجود آنکه در این بخش مطالب متنوعی ارائه شده است ولی در بعضی موارد سهم زمانی اختصاص داده شده به آنها با اهمیت هر کدام تناسب منطقی نداشته است . اخ ...

-طبق نظرخواهی که در مورد برنامه‌های رادیو روز سه‌شنبه 1376/9/11 شد، میزان شنونده در کل برابر 13 درصد کل نمونه (684 نفر) بوده است ، که 12 درصد شنونده صدای مهوری اسلامی و 1 درصد نیز شنوندهء رادیوهای خارجی بوده‌اند. - مدت زمان گوش دادن به صدا در این روز 17 دقیقه بوده و از نظر سنی و تحصیلی افراد تقریبا به یک نسبت شنونده برنامه‌ها بوده‌اند. - درصد شنوندهء شبکهء سراسری صدا 4 درصد، رادیو پیام 9 درصد بوده است . در این روز به استثنای رادیو پیام، برنامه‌های خانه و خانواده، قصه شب و راه ...

بر طبق نظرخواهی که در مورد برنامه‌های رادیو در روز یکشنبه 1377/8/3 به عمل آمد و میزان شنونده در روز مورد بررسی 14 درصد بوده است . مدت زمان گوش‌دادن به برنامه‌های رادیو در این روز 29 دقیقه بوده. درصد شنونده شبکه سراسری صدا 3 درصد، رادیو پیام 12 درصد و شبکه تهران 2 درصد بوده است . برنامه‌های "خانواده"، و "در راه شبت " و برنامه‌های رادیو قرآن هر کدام موفق به جلب 1 درصد شنونده شده‌اند. بیشترین ساعاتی که رادیوپیام شنونده داشته بین ساعتهای 9 الی 30:10 صبح بوده و نسبت علاقه شنوند ...