عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی ارزش افزوده راه‌آهن با هدف انتخاب بهترین روش براساس ویژگیهای تولید آمار در راه‌آهن، با توجه به شناخت کافی از روش سازمانها، انجام گرفت و نتیجه این بررسی، تعیین دقیق ارزش افزوده راه‌آهن برای تعیین شاخص‌های بهره‌وری در شرکت است . ...

از اوایل قرن نوزدهم، انگلیسیها هماره درصدد پیدا کردن راهی کوتاه برای وصول به مستعمره اصلی خود، هندوستان، بودند و طرحهای مختلفی هم در این زمینه ارائه شد ولی هنگامی که کانال سوئز حفر شد و دولت انگلستان صاحب اصلی سهام ان شناخته شد، این حکومت آلمان نوبنیاد بود که با به قدرت رسیدن ویلهیم دوم در سال 1889 و به دنبال "سیاست نوین جهانی" خودخواهان نفوذ در منطقه و رسیدن به خلیج‌فارس بود. همزمان با عبدالحمید دوم امپراتور عثمانی نیز به منظور تحکیم سلطه خود بر نقاط دور دست ، حمل سریع قوای ...
نمایه ها:
اروپا | 
ایران | 

بررسی دینامیکی پلهای راه‌آهن یک قسمت از علم مکانیک کاربردی و به عبارت دقیقتر از زیر شاخه‌های آن یعنی دینامیک سازه‌هاست . موضوع به بررسی تغییر مکان و تنشها در پلهای راه‌آهن مربوط می‌شود. بارها بوسیله نیروهای محورها و چرخهای متحرک که وسیله‌های انتقال نیرو از واگنها به پلها هستند. نشان داده می‌شود. بنابراین، بررسی دینامیکی پلهای راه‌آهن واکنش پلها به وسایل نقلیه‌ی متحرک و اثر پارامترهای متعددی که تنش و کرنش دینامیکی را افزایش می‌دهند. شامل می‌شود. مهمترین پارامترهایی که باعث افز ...
نمایه ها:
پل | 

پروژه: راه‌آهن 1400 به منظور تعیین اوضاع اقتصادی ایران و پیش‌بینی وضعیت راه‌آهن در سال 1400 ه.ش و همچنین: بازسازی، نوسازی، توسعه نیروی انسانی و ... در راه‌آهن و در نتیجه به منظور طراحی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور به مرحله اجرا رسید. ...

به منظور ارائه راهکارهای تفکیک فعالیتهای زیربنائی و بهره‌برداری و روشهای واگذاری آنها و در نتیجه: پیشرفت در مطالعه روشهای خصوصی‌سازی راه‌آهن با کسب تجربه از دیگران، پروژه حاضر بوجود آمد. ...
 
کشور ما ایران مساحتی در حدود سه برابر کشور فرانسه و تراکم جمعیتی در حدود 1 به 3 آن کشور و 1/5 برابر تراکم جمعیت آمریکا را دارد. بنابراین لازم است که در احداث خطوط راه آهن جدید از یک خط مشی منطقی و برنامه ریزی شده پیروی کنیم تا در آینده دچار مشکالت امروزی کشورهیا صنعتی نشده و مجبور به بستن بعضی از خطوط راه آهن خود نشویم. برنامه ریزی آینده راه آهن در ایران به خصوص به علت موقعیت خاص جغرافیایی، وجود منابع نفت و گاز در کشور و امکن استفاده از سوخت ارزان در ترابری جاده بیشتر از کشور ...

با توجه بافزایش سهم راه‌آهن در حمل و نقل کشور در برنامه‌های آتی و نیاز به گسترش شبکه خطوط راه‌آهن و مطالعه وضعیت کشور از نظر قطبهای صنعتی و مراکز تولید و مصرف و سیر جابجایی بار و مسافر و نهایتا" برنامه‌ریزی اصولی جهت تصمیم گیری در مورد توسعه بلندمدت راه‌آهن امری است ضروری ...

به منظور افزایش ظرفیت حمل باررسانی در شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و طرح بهره‌گیری از سیستم راه‌آهن برقی ، پروژه‌ای به منظور بررسی مقایسه‌ای از لحاظ فنی و اقتصادی بین سیستم دیزلی و برقی در شبکه موجود راه‌آهن با توجه به توسعه برنامه‌ای ، تعریف و توسط انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران انجام گردید و در نهایت پیشنهاداتی به منظور استفاده از سیستم برقی در برخی مسیرها با تعیین اولویت ، ارائه گردید. ...