عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 501

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شرایط فعلی کشور ماکه به علت بحران بیکاری، دولت تصمیم گرفته است، با صرف در آمد ملی جهت ایجاد اشتغال اقدام نماید، دو راهکار پیش رو دارد : نخست استفاده از تکنولوژی سطح پایین همراه با ایجاد مشاغل بیشتر ودوم استفاده از تکنولوژی سطح بالا همراه با ایجاد مشاغل کمتر، این مقاله به تشریح و مقایسه این دو گزینه پرداخته و نسبت به انتخاب غلط در این زمینه هشدار می دهد. ...

هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل موثر در استفاده غیرمجاز از برق در حوزه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و ارائه راهکار مناسب در راستای کاهش آن می باشد. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی تی تست ، تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شد . نتایج بررسی ها نشان داد که استفاده غیرمجاز از برق با متغیرهای مستقل وضعیت اقتصادی استفاده کنندگان ، شرایط اقلیمی استان و عدم برخورد با استفاده کنندگان با ضریب اطمینان بسیار خوبی ارتباط داشته درحالیکه با کمبود شبکه فشار ضعیف و عدم ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات دانش آموزان سال دوم متوسطه در رسم شکل هندسی مولکول ها و ارائه ی راهکار پیشنهادی و بررسی اثربخشی این روش بر یادگیری و نگرش دانش آموزان می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصیلی 90-1389 به تعداد 200 نفر بودند. با انتخاب تصادفی، یک دبیرستان برگزیده شد. به روش همتا سازی، براساس معدّل سال قبل و انجام تست هوش ریون، 40 دانش آموز در دو گروه 20 نفری به صورت دوکلاس جداگانه، انتخاب شدند. گروه آزمایش به روش پیشن ...

اين تحقيق به ارائه ی ديدگاهی در زمينه يادگيری لغت می پردازد. هدف اصلی اين تحقيق، گسترش آگاهی از فرايندهای مشمول در يادگيری، مخصوصاً راهكارهای زبان آموزان برای يادگيری لغت، می باشد. برای جمع آوری اطلاعات، محقق ده زبان آموز زبان انگليسی را مورد مصاحبه قرارداد. برای انتخاب اين زبان آموزان از نمونه برداری براساس تئوری (Theoretical Sampling) استفاده شد. محقق برای انجام اين تحقيق از روش تئوری برگرفته ازاطلاعات (Grounded Theory Method) استفاده كرد.مصاحبه های آزاد به عنوان ابزار جمع ...

این طرح می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان محلی و ملی در تهیه برنامه های فقرزدایی قرار گیرد. این طرح پس از محاسبه خط قرمز در روستاهای بخش انزل، توانمندیها و نارسائیهای خانوارهای زیر خط فقر را شناسایی کرده و در نهایت بدنبال ارائه راهکار در جهت کاهش فقر البته متناسب با نقاط ضعف و قوت خانوارهای مورد بررسی است. هدف از تحقیق، برآورد خط فقر در بخش انزل، مقایسه خط فقر بین گروههای عمده شغلی (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات)، تعیین تعداد خانوارهای زیر خط فقر در بخش انزل، تعی ...

در این پروژه عملکرد و دوام دراز مدت بتن های ساخته شده با سیمان و پوزولان های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد . کشور ایران از نظر اقلیمی و شرایط محیطی بسیار متنوع است و این تنوع در عملکرد سازه ها نقش عمده ای دارد . بخصوص دوام سازه های بتنی تحت تاثیر شرایطی است که در معرض آن قرار می گیرد . به منظور بررسی و عملکرد بتن در منطقه ، مخلوط های با سیمان 1، 2 ، 5 و سیمان های آمیخته تراس و میکروسیلیس با عیار 300 ، 350 و 400 کیلو گرم در متر مکعب و نسبت آب به سیمان 35/. و4/. به ...

اصولا سیستم تعمیر سازه های بتنی شامل نوع مواد و روش تعمیر تابع عمق و وسعت آسیب دیدگی می باشد . بطور کلی مواد تعمیری به سه گروه پایه سیمانی ، پایه سیمانی با پلیمر و رزینها تقسیم می شوند . معمولا رزینهای پلیمری برای ضخامت و وسعت بسیار کم تعمیر مورد استفاده قرار می گیرد و ملاتهای سیمانی و سیمانی اصلاح شده با پلیمر برای ضخامت و وسعت متوسط قابل استفاده است . چنانچه ضخامت و وسعت تعمیر در حد قابل ملاحظه باشد باید از بتن یا بتن اصلاح شده با پلیمر استفاده شود . از طرف دیگر روش تعمیر ...

با توجه به منافع قابل توجه سبک سازی خصوصا کاربرد بتن سبک در صنعت ساختمان نظیر کاهش جرم و عملکرد بهتر در برابر زلزله ، عایق بندی بهتر حرارتی و نتیجتا کاهش مصرف انرژی گرمایش و سرمایش در شاختمانها و تقلیل ابعاد پی بعلت جرم کمتر سازه و در نتیجه منافع اقتصادی حاصله لزوم توسعه کاربرد بهینه بتن سبک در صنعت ساختمان روشن می باشد . این طرح پنجساله با هدف شناخت پتانسیلهای طبیعی ( مواد مصالح ) و فنی ، قابلیتهای تولید انواع بتن های سبک در داخل کشور و همچنین تعیین خواص مهندسی بتن های قابل ...

تحقیق حاضر با توجه به بررسی «نقطه نظرات و مکانیسم اثر گذاری پولی از دیدگاه کینزین ها و پولیون» و نیز دخالت دادن «مباحث انتظارات عقلایی» در تحلیل، در خصوص اقتصاد ایران میزان و نحوه تأثیر اعمال سیاست های پولی را بر اقتصاد تحلیل می کند و تلاش می نماید با تحلیل نقاط ضعف تشکیلات پولی کشور، تدابیر لازم را در راستای استفاده صحیح از این سیاست در جهت استحکام امنیت ملی ارائه کند. فرضیات این تحقیق علمی- کاربردی عمدتاً به نحوه تأثیر حجم پولی بر متغیرهای اقتصادی و پولی در ابعاد بلند مدت و ...