عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این تحقیق تهیه راهنمایی است برای انجام نظارت فنی در کارهای عمرانی شهری. این راهنما برای استفاده مجریان طرحها، مدیران فنی و مهندسان ناظر تهیه می‌شود و از نحوهء واگذاری کار و امضای قرارداد تا تحویل قطعی را در بر می‌گیرد. این تحقیق از 2 بخش تشکیل می‌شود. بخش اول: مستندسازی نحوهء نظارت فنی در چند شهر نمونه:2 شهر بزرگ - 2 شهر متوسط و 2 شهر کوچک به عنوان شهرهای نمونه انتخاب می‌شود بخش دوم: تهیه راهنما، راهنما از ده بخش شرح زیر تشکیل می‌شود: بخش 1 مقدمه بخش 2 سازمان بخش 3 مسئو ...

گود برداری در مجاورت بناهای موجود به منظور احداث ساختمان جدید خسارت های جانی و مالی بسیاری را طی سال های گذشته بوجود آورده است در این مورد تا کنون هیچ گونه راهنما ، دستور العمل اجرایی و ضابطه فنی تدوین نشده است . در این طرح پژوهشی با توجه به شرایط مختلف ساختگاهی و ژنوتکنیکی راهنمای انجام گود برداری ایمن و پایدار با توجه به ضوابط فنی مورد نیاز ، تهیه می گردد و چک لیست گودبرداری جهت استفاده مهندسین ناظر ساختمان تهیه می شود . ...
نمایه ها:
تهران | 
شهر | 

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي‌ترديد نقش مؤثري در تأمين ايمني، سلامت، صرفه جویی در انرژی، حفظ محیط زیست و حتی امنیت اجتماعی داراست و رعايت آن موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي‌گردد. مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان به عنوان مجموعه‌ای الزامی از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی مبنای طراحی، نظارت و اجرای کلیه عملیات ساختمانی در کشور است. در عین حال ماهیت مقررات ملی ساختمان و تمرکز آن بر روی ارائه جملات الزامی، باعث می ...
نمایه ها:
تدوین | 
تدوین | 

هدف از تهیه این راهنما قبل از هر چیز بعلت عدم وجود چنین راهنما یا فهرستی که شامل مراجع گوناگون مختص به ادبیات فارسی باشد، بوده است . مضافا باینکه انتخابی است از منابع اطلاعاتی که در ادبیات فارسی تدوین شده و با استفاده از چندین کتابخانه در دانشگاهها و موسسات آموزشی تهران فراهم شده است . این راهنما میتواند مورد استفاده گروههای زیر قرار بگیرد: -1 دانشجویان و محققین جهت تحقیق و مقاله‌نویسی در موضوعات خاص ادبیات فارسی. -2 کتابداران جهت انتخاب و بررسی مجموعه‌های موجود در کتابخانه‌ه ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تهیه | 
نقشه | 

در حال حاضر ترکیب تودهء ساختمانی و فضاء در بر خیابانها و بخشهای مسکونی پشت خیابانها، در بخش مرکزی شهر تهران بدون پیروی از ضابطهء معینی در حال تغییر است ، بطوری که رفته رفته محیط کالبدی متراکم‌تر و سیمای شهری بدتر می‌شود. هدف از تهیه راهنمای طراحی شهری، طراحی روش و دقیق یک قطعه شهری که بتواند راهنما و سرمشق طراحی بسیاری از قطعات بخشهای مرکزی شهر باشد این قطعه شهری پس از بررسی و مطالعات میدانی لازم در بخشهای مرکزی تهران تعیین خواهد شد. مراحل کار بشرح زیر میباشد: مرحله اول: شناس ...
نمایه ها:
تهران | 

محیط دریایی یکی از عرصه‌هایی است که در آن ریسک از میزان متوسط بالاتر است. این امر بیشتر به فعالیت‌های کشتیرانی مربوط می‌شود که مهم‌ترین هدف آن فراهم کردن خدمات به‌وسیله کشتی‌های تجاری هست. نقطه پایان این فعالیت‌ها با هدایت کشتی در آب‌های بندر مقصد و پهلو دهی آن به‌صورت ایمن، کامل می‌شود.. امروزه روش‌های متعددی جهت شناسایی خطرات و ارزیابی عوامل ریسک مورداستفاده قرار می‌گیرند. بررسی تحقیقات انجام‌شده نشان از قدرت کاربرد فراوان روش تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن با استفاده ا ...

در این جزوه، علاوه بر معرفی فرم دعوتنامه از همکاران دانشگاهی جهت شرکت در گروههای نظارت و سنجش آموزش ، به آیین‌نامهء تشکیل گروههای تخصصی نظارت بر امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، شامل مدیریت (هیات رئیسه)، آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی، برنامهء آموزشی و پژوهشی، کیفیت آموزشی دانشگاه یا موسسهء آموزش عالی، گروههای آموزشی، اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان، وضعیت کالبدی دانشگاه یا موسسهء آموزش عالی، امکانات و فضای آموزشی و پژوهشی، امکانات رفاهی، ورزشی و فرهنگ ، جو اجتماعی، سیاس ...

استفاده از آنتی بیوتیک یکی از بالاترین پارامترهای هزینه ای بیمارستانی است که معمولا در اکثر مواقع بر مبنای موازین علمی نبوده و فقط ترس جراح از عفونت و مشکلات قانونی پیامد آن باعث استفاده بیش از حد آن می گردد و این مسئله مبتلا به همه جوامع حتی امریکا است. لذا بررسی آن امکان ایجاد یک راهنما ‏‎(Guide line)‎‏را برای کشور ممکن می سازد. ...