عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده ،مرحله دوم مخفی کردن رد پای وجوه برای جلوگیری از ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زن | 

چکیده ندارد.