عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهرنشيني و شهرگرايي در جهان در حال توسعه در قرن گذشته و حاضر با دو ويژگي مهم؛ رشد شتابان جمعيت و گشترش فيزيكي فزاينده و بي برنامه مواجه بوده است. شكل گيري فضاهاي نابرابر شهري، فقرشهري، ناپايداري شهري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و ...، مسايل و مشكلات مشترك اين شهرها به شمار مي رود. هر چند كه اين مسايل تحت تاثير عوامل محلي، منطقه اي و ملي نظير اقتصاد سياسي، پيشينه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي، قالب هاي متفاوتي به خود گرفته، اما همه آنها متأثر از موج دوم تحولات زيستي بشر ...

سیر تحولات در عرصه راهبردها و سیاست های توسعه سکونتگاه های انسانی همواره شاهد تغییر نگرش ها و تغییرات شگرفی در عرصه اندیشه توسعه ساخت و ساز این سکونتگاه ها بوده است.در خلال سال های اخیر همواره تلاش های خستگی ناپذیری از سوی شهرها برای ترسیم تصویری مطلوب از خود،در حال شکل گرفتن است .از دهه 1990 میلادی به بعد با تغییر نگرش در مباحث کلان فلسفی و هنری، مباحث توسعه شهری همراه و همراستا با این تغییر نگرش ها رویکردی رقابت محور به خود گرفته و رفته رفته راهبردها و سیاست های توسعه شهری ...