عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رافت و خشونت دو مولفه مهم و به ظاهر متضاد در ساحت دین می باشند و دو دین جهانی، مسیحیت و اسلام با منشاء تاریخی خاص خود که تولد زمانی و مکانی آن دو مشخص است، قرن هاست که عامل مهمی در شکل گیری شخصیت فردی و رفتارهای جمعی در سطح خانه و جامعه و نظام بین الملل شده اند . متون و قوانین مذهبی متعلق به این دو دین، بعنوان شکلی از باور و قانون، در ضمیر فردی و جمعی اشخاص و حکومت ها نفوذ کرده و باعث واکنش های مثبت و منفی و پیامدهای اجتماعی مفید و هولناکی در سیر تاریخ از شروع تا امر ...
نمایه ها:
رافت | 
خشونت | 
اسلام | 
پاپ | 
خلیفه |