عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روغن‌های اسانسی ترکیبات معطر و فراری هستند که جزء متابولیت‌های ثانویه گیاهان بوده و از ترپنوئید‌ها و فنیل‌پروپانوئید‌ها متشکل شده‌اند. برخی از روغن‌های اسانسی دارای ویژگی‌های ضد میکروبی بوده که توجه دانشمندان علم تغذیه و میکروبیولوژیست‌ها را در جهت استفاده از آنها به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک‌های ممنوع شده در تغذیه دام-ها جلب کرده است. گزارشات مختلفی در ارتباط با تاثیر روغن‌های اسانسی بر تخمیر شکمبه‌ای، میکروب‌های شکمبه و عملکرد نشخوارکنندگان وجود دارد که نتایج بدست آمد ...

رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) از خانواده چتریان ( Umbelliferae= Apiaceae)، گیاهی چند‌ساله و از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای ایران است که امروزه از آن در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود سرزمین اصلی این گیاه نواحی مدیترانه و جنوب اروپا است. این پژوهش به منظور تعیین میزان تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژی و مولکولی 18 توده جمع‌آوری شده رازیانه از مناطق مختلف کشور و 2 توده خارجی (اروپایی) به عنوان شاهد در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکر ...

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع، هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار هستند. گیاهان دارویی در ایران جزء ذخایر ژنتیکی ارزشمند محسوب می‌شوند. از جمله این گیاهان، گیاه دارویی با نام علمی (.Mill Foeniculum vulgare) از خانواده چتریان (Apiaceae)، می‌باشد. در پژوهش‌های انجام شده در ایران و جهان خواص زیادی برای این گیاه ذکر شده است. به نظر می‌رسد در ایران به دلیل وجود شرایط اقلیمی مختلف، رازیانه از تنوع ژنتیکی بسیار بالا و ارزشمندی برخو ...

رازیانه با نام علمی .Foeniculum vulgare Mill متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) می‌باشد. این گیاه چند ساله بوده و منشأ آن نواحی مدیترانه و جنوب اروپا گزارش شده است، رازیانه به‌طور اختصاصی به عنوان هاضم کاربرد دارد و هم‌چنین به عنوان ماده اشتها آور و محرک تولید شیر در مادران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد موثره این گیاه دارویی کاربرد وسیعی در صنایع غذایی، نوشابه سازی و آرایشی و بهداشتی دارد. در این تحقیق به منظور مطالعه اثر زمان برداشت و مدت اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس م ...

گیاه دارویی رازیانه با نام علمی ‏‎Foeniculum vulgare‎‏ متعلق به خانواده چتریان ‏‎(Umbeliferae)‎‏ است که دارای ارزش غذایی و دارویی فراوانی می باشد. تمام پیکر گیاه رازیانه حاوی ماده موثره ای به نام اسانس است و میوه (دانه) مهمترین اندام تولیدکننده اسانس می باشد. درحال حاضر این گیاه به لحاظ مصارف دارویی و غذایی در مناطق وسیعی از جهان کشت می شود. این گیاه در کشور ما پراکندگی وسیعی داشته و در مناطق مختلف به طور خودرو رشد می کند، اما کمتر به کشت و توسعه آن توجه شده است. بنابراین با ...

به منظور بررسی پتانسیل گیاه رازیانه به عنوان افزودنی در تغذیه جوجه‌های گوشتی و مرغ تخمگذار، دو آزمایش جداگانه طراحی شد. در آزمایش اول از 640 جوجه راس یک روزه در یک آزمایش فاکتوریال و به صورت کاملا تصادفی استفاده شد که در آن دو جیره پایه (ذرت-سویا و گندم-سویا) و چهار نوع افزودنی (شاهد، آنتی‌بیوتیک، رازیانه و پروبیوتیک) با هم مقایسه شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که جیره پایه و افزودنی‌های مورد استفاده اثرات ناچیزی بر عملکرد و تفکیک لاشه پرندگان داشته است (0/05...

اثرات سوء آفت کش‌های شیمیایی در چند دهه اخیر توجه زیادی را به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی جلب کرده است. در تحقیق حاضر اثرات بیولوژیک اسانس‌های رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین سمیت تنفسی در اسانس رازیانه علیه حشرات کامل نر با LC50 معادل 21/31 میکرولیتر بر لیتر هوا و کمترین سیمت تنفسی در ...

در این تحقیق به منظور بررسی اثر اسانس رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز و تخمیر شکمبه ای چهار نمونه خوراکی یونجه، کنسانتره، نسبت 80:20 کنسانتره به علوفه و نسبت 60:40 کنسانتره به علوفه دو آزمایش در شرایط برون تنی به مدت 24 ساعت انجام شد. در آزمایش اول تولید گاز محیط های کشت حاوی نمونه های مکمل شده با اسانس رازیانه، کاج و اکالیپتوس در 5=pH، 6=pH و 7=pH مورد مقایسه قرار گرفت. میانگین فراسنجه گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر (b) در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید. در این آزمایش تأثیر تاریخ کاشت در سه سطح شامل 20 فروردین، پنج اردیبهشت و 20 اردیبهشت بر برخی توده‌های بومی رازیانه ایران شامل زنجان، لرستان، اصفهان، همدان و کاشان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی از جمله روز تارسیدگی، تعداد شاخه فرعی، شاخص سطح برگ، تع ...