عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 651

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌های محلی رادیو شهرکرد 35 درصد شنونده و برنامه‌های محلی تلویزیون آن 34 درصد بیننده داشته است . بر اساس نتایج بدست آمده، زنان با 38 درصد بیش از مردان با 32 درصد، افراد گروههای سنی 50 سال بیشتر با 42 درصد بیش از سایر گروههای سنی و افراد در سطح سواد ابتدایی با 43 درصد بیشتر از افراد در سایر سطوح شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند و همچنین زنان با 40 درصد بیش از مردان با 28 درصد، افراد گروه سنی 40 تا 49 سال با 41 درصد بیش از سایر گروههای سنی و افراد بی‌سواد با 64 د ...

رادیو رسانه‌ای ا‌ست که همچون دیگر رسانه‌های جمعی در جهان پر رقابت کنونی، برای جذب مخاطب تلاش می‌کند و در این مسیر فراز و فرودهایی داشته‌ است. پیشینه تحقیق حاکی از آن است که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران رادیو در مقابله با چالش‌ها و برون‌رفت از بحران افت مخاطب در طول سال‌های گذشته ‌استراتژی‌هایی به کار برده‌اند ولی به نظر می‌رسد استراتژی و راهکار موثری در خصوص جذب تهیه‌کنندگان رادیو، به عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی ، تدوین نشده‌ است. این پژوهش با هدف دستیابی به راه ...

گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز اهواز است . هدف از اجرای این طرح عبارتست از: - دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو اهواز. - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی. - تعیین میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌ها. - تعیین میزان شنونده بخش‌های خبری. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان. -2 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون اهواز. - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی. - تعیین میزان رضایت بینندگا ...

"مقدمات خبر رادیویی" نخستین فصل از مجموعه "تکنیکهای رادیو ژورنالیسم" نوشته جان هربرت است که به دلیل تمرکز اصلی بحث بر شکل‌گیری نحوه خبرنویسی در رادیو بی‌بی‌سی و بعد از حذف پاره‌ای موارد تکراری: با عنوان و تحول خبرنویسی در رادیو بی‌بی‌سی انتشار می‌یابد. از همان اول شروع کار سخن پراکنش ، پیشگامان رادیو، بویژه جان و اسمیت . برای خبر اهمیت حیاتی قائل شدند آنها می‌دانند که در برنامه‌نگاری برای روزنامه و رادیو می‌توانند بصورت مکمل در کنار یکدیگر قرار گیرند. بی‌بی‌سی به سهم خ ...

این نظرخواهی در میان 300 نفر زائرین 15 ساله و بالاتر که دسترسی به رادیو و حداقل 3 روز در مشهد اقامت داشته‌اند صورت گرفته است . از این تعداد 151 نفر مرد و 149 زن بوده‌اند. مدت گوش دادن به ایستگاههای رادیویی، در جامعه شنوندگان 90 دقیقه و در جامعه مورد بررسی این مدت روزانه 87 دقیقه می‌باشد، مردها بیشتر از زنها به رادیو گوش می‌دهند. افراد زیر 29 سال بیش از سایرین به رادیو گوش می‌دهند. 49 درصد شنوندگان از وجود رادیو "صدای زائر" مطلع بوده‌اند. شنوندگان این برنامه به طور متو ...

مرکز رادیو تلویزیون خرم‌آباد از مراکزی است که راءسا اقدام به تهیه و تولید برنامه‌های رادیویی می‌کند. این گزارش در جهت شناخت خواستها و نظرات شنوندگان رادیو خرم‌آباد و میزان توجه آنان نسبت به برنامه‌های تولیدی این رسانه تهیه شده است . بعضی نتایج حاصل از این بررسی به قرار زیر است . تقریبا صددرصد پاسخگویان دارای حداقل یک دستگاه رادیو در منزل خود می‌باشند. بیش از 90 درصد از پاسخگویان به رادیو خرم‌آباد گوش می‌کنند و 89 درصد از این عده همه روزه به این رادیو توجه دارند - اکث ...

هدف از تهیه این گزارش آگاهی از نظرات شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون نسبت به برخی از برنامه‌های رادیو تلویزیون خراسان و نگرش‌های آنان در برابر این رسانه است همچنین در این گزارش جداولی با عناوین زیر تهیه شده است : درصد شنونده و ترتیب محبوبیت و شنیدن برخی از برنامه‌های رادیو مشهد (برنامه بامدای رادیو مشهد شنونده و 66 درصد به صورت همیشه)، توزیع شغلی شنوندگان برنامه بامدادی رادیو مشهد به تفکیک سن و جنس و میزان سواد شنوندگان برنامه بامدادی رادیو مشهد به تفکیک سن و جنس زنان و مر ...

-1 بررسی ساختار خبری رادیو و مشخص کردن این هدف که اخبار رادیو تا چه حد در جهت توسعه منافع ملی حرکت می‌کنند. -2 سوگیری اخبار رادیو و مقایسه آن با تلویزیون و رسیدن به این هدف که تا چه حد با هم هماهنگ حرکت می‌کنند. -3 در نهایت مقایسه ساختار خبری رادیو و تفاوت آن با ساختار خبری تلویزیون. ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از: دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلو ...