عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون تقصیر از اهمیت بیشتری نسبت به مواردی که تقصیر در آن شرط مسئولیت است ،برخوردار است ...

گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را گویند؛ خواه ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. موارد بسیاری وجود دارد که زیان دیده با اقدام خویش سبب ورود خسارت شده و مانند هر مسئولی باید پاسخگوی عمل خود ب ...

مطابق یک قاعده‌ی کلی، بار اثبات وجود امری بر عهده‌ی مدعی وجود آن است. ( البینه علی المدعی ) در غیر این‌صورت مطابق اصل عدم، حکم به عدم وجود آن امر داده می‌شود. در خصوص فعل زیان‌بار، ورود ضرر و نیز رابطه‌ی سببیت بین این دو که ارکان تحقق مسئولیت هستند نیز این قاعده‌ی کلی مجراست و بار اثبات وجود آن‌ها برای تحقق مسئولیت خوانده، برعهده‌ی مدعی است. مگر این‌که در برخی موارد، قانون‌گذار، خواهان را از اثبات یکی از این ارکان معاف کرده و به عبارتی آن رکن را مفروض بدارد که در این‌صورت نی ...

در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می‌سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای مسئولیت و معیار اصلی سببیت بوده است، به‌گونه‌ای که در مصادیق مختلف، با وجود همین معیار، تعیین سبب و تشخیص آن از دیگر عوامل هموار گردد. در این راستا به تحلیل نظریات و روش‌های مختلف قابل طرح در این حوزه ...

تشخیص سبب در بین عواملی که در ورود خسارت موثر بوده‌اند؛ رکن سوم مسوولیت مدنی و رابطه سببیت نامیده می‌شود. بدون اثبات و احراز این رکن طرح دعوی مسوولیت مدنی بی نتیجه خواهد بود. تشخیص این رابطه، آنجا که پس از اقدام چند عامل خسارتی وارد می‌شود و مشخص نیست کدام یک سبب ایراد آن بوده اند و یا آنجا که چند عامل به اجمال ممکن است سبب خسارتی باشند را می‌توان پیچیده ترین بخش دعوی مسوولیت مدنی دانست. نظریه‌های مختلفی برای تعیین سبب در حالت اجتماع اسباب مطرح شده است. می‌توان گفت هر یک ا ...

هنگامی که جرمی علیه تمامیت جسـمانی انسـانها انجـام میگیـرد، متضـمن دو زیـان و موجـب تـأثیر دو شخصیت است. یکی شخصیت حقوقی اجتماع، از آن جهت که اختلالـی در نظـم عمـومی وارد شـده اسـت؛ دوم شخصیت حقیقی فرد یا افرادی که از نظر مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان می شوند که جبران کامل و واقعی آن در اکثر موارد ممکن نیست. برای وقوع این خسارتها از دیدگاه مسئولیت مدنی، وجود سه رکن فعـل زیانبـار، خسارت و رابطه سببیت میان این دو، ضروری و لازم است. در فعل زیانبارکه منجر به صدمات جانی میگرد ...

تاثیر آلاینده های هوا بر سلامتی افراد، بسیار واضح است و لذا در این بین، بیمارانی با زمینه های مشکلات قلبی و عروقی در معرض خطر بیشتری نسبت به افراد سالم هستند. با وجود این مشکل، نیاز به داشتن راه کارهای مناسب برای مقابله با این خطرات احساس می شود. استفاده از مدل ریاضی در پیش بینی تعداد افرادی که در روزهای آینده به علت مشکلات تنفسی و یا قلبی به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه می کنند، می تواند در خدمات رسانی بهتر و جلوگیری از پیش آمدن شرایط بحرانی مفید باشد. به این منظور در ...

از لحاظ قانونی و سنتی کسی که به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نکند مسئول جبران ضررهائی است که وارد شده و مسؤوليت قراردادی دارد.از جمله ضرر های وارده که در نتيجه عدم انجام تعهد ممکن است برای خواهان ايجاد گردد، از دست دادن و تضييع فرصتها و موقعيت های مهم می باشد. نظريه از دست دادن فرصت ها به دنبال جبران خسارات ناشی از تفويت فرصت های ارزشمند افراد می باشد که فرصت ها را در دامنه دارايی های ارزشمند افراد قرار ميدهد و تفويت اين فرصت ها رو مسؤوليت زا می داند. در جوامع امروز و با ...

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت، در موارد پراکنده و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران پیش بینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را دشوار می نماید. حاصل پژوهش حاضر با بررسی مصادیق مسئولیت فوق از جمله مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر، مسئولیت سرپرست نسبت به عمل محجور و مسئولیت متصدی حمل و نقل و تقسیم آن به دو بخش مسئولیت مدنی قرار ...