عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين سبك رهبري مديران تربيت بدني با خلاقيت معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز از دیدگاه معلمان تربیت بدنی مي باشد. مفهوم سبک رهبری الگوی رفتار ثابتی است که سازمان ها در موقع کار کردن به وسیله کارکنان خود و از روی درک و برداشت خودبه کار می گیرند و به عبارتی در داخل سازمان خود جهت نفوذ در زیر دستان،خط مشی های مخصوص را انتخاب می کنند که به صورت شیوه یا سبک رهبری متجلی می گردد .خلاقیت راشاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر، بالاترین تفکر و محصو ...

رسیدن به روابط خوب بین سرپرستان و زیردستان به ماندن کارکنان در سازمان و جلوگیری از ترک سازمان کمک می کند. بنابراین، شرکتها به دنبال افزایش ادراکات کارکنان از تبادل رهبر- عضو به عنوان استراتژی برای کاهش ترک خدمت کارکنان خود هستند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه تبادل رهبر- عضو، عدالت سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان در سازمان کمیته امداد استان تهران پرداخته شود. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی برخی عوامل پیش بینی کننده‌ اعتماد (حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت رویه‌ای، سبک رهبری تحول آفرین و عوامل فردی) در روابط بین مدیران و دبیران مدارس متوسطه دخترانه البرز و نواحی 1 و 2 شهر قزوین و رابطه آنها با تعهد سازمانی بود. روش پژوهش؛ روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان-های دولتی شهرهای قزوین و البرز در سال تحصیلی 89-1388 بود که در نواحی یک و دو قزوین و شهر البرز به خدمت اشتغال داشتند. گروه نم ...

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی عملکرد شغلی، رفتار مدنی سازمانی کارکنان و تعهد سازمانی مدیران بر اساس اختلال تعامل مدیر- زیردست، کمال‌گرایی مدیران و آسیب‌های روانی سازمان بوده‌است. بدين منظور تعداد 45 مدير و تعداد 263 زیردست آنان به روش تصادفي انتخاب شده و به پرسشنامه‌‌هاي عملکرد شغلی هورن و رو، رفتار مدنی سازمانی ویلیامز و آندرسون، تعهد سازمانی آلن و مایر، مقیاس تعامل نارسای مدیر-زیردست لوین، کمال-گرایی تری شورت و مقیاس تشخیص آسیب‌های روانی سازمان پاسخ دادند. تجزيه و تحليل داده‌هاي ...

با توجه به اینکه نیروی انسانی، ارزشمندترین سرمایه هر سازمان و عامل اصلی تحول و توسعه شناخته می شود، مدیران سعی می کنند که این ودیعه را به درستی شناخته، توان و استعدادهای آن را رشد دهند و با ایجاد انگیزه کافی این نیروی استراتژیک و حیاتی را در جهت نیل به اهداف سازمانی مهیا کنند. لذا با توجه به اهمیت مسئله حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان ها و شرکت ها و با در نظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که موجب جابه جایی کارکنان و ترک خدمت آنان می گردد، جذب کارمند مناسب و مهمتر از آن حفظ و نگ ...

چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین رهبری معنوی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) می باشد .هدف کلی از این پژوهش تعیین رابطه بین رهبری معنوی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) می باشد و اهداف جزئی تحقیق تعیین رابطه بین چشم اندازسازمانی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین عشق به نوع دوستی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین ایمان با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین معناداری با عملکرد کارک ...

تحقیق حاضر تحت عنوان "تبیین ارزشیابی مدیران میانی کارخانه آرد با استفاده از مدل بازخور360 درجه از دیدگاه مدیران و پرسنل کارخانه" به منظور دست‌یابی به دو هدف عمده انجام گرفت : هدف اول پژوهش، تببین وضعیت موجود نظام پایش و ارزشیابی در کارخانه مربوطه می باشد که برای دست یافتن به این هدف، نمونه گیری بصورت هدفمند ، داوطلبانه و تئورتیکال انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش های مشاهده ، مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز جمع آوری شده و کدگذاری و سپس تحلیل شدند. این بررسی به منظور ...

یکی از اساسی ترین چالش ها و مشکلات مدیران در عصر حاضر اخذ بهترین نتیجه و ارائه عملکردی کارا و اثربخش از طریق هدایت زیردستانشان در جهت بهینه انجام دادن وظایف و فعالیتهایشان می باشد. این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه شیوه رهبری به گونه ای باشد که کارمندان به مدیران خود در سازمان اعتماد داشته باشند و آنچه را که به عنوان شرح شغل یا دستورالعمل کاری به آنان ابلاغ می شود انجام داده و حتی فراتر از آن هم گام بردارند تا دستیابی به اهداف سازمانی سرعت گیرد. یکی از نظریات نوینی که در حوزه ر ...

کارآفرینی یکی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه و از اهداف مهم سازمانها است که باعث ایجاد تحول و رشد و افزایش بهره وری در آنها می گردد. سبک مدیران نیز در سازمانها می تواند بر کار آفرین بودن آن تاثیر گذار باشد و رفتارهای کار آفرینانه را توسعه دهد کار آفرینی را فرآیند خلق هر چیز باارزش با صرف وقت و تلاش و بافرض همراه داشتن خطرات مالی روحی و اجتماعی و به دست آوردن پاداش های مالی و رضایت فردی تعریف کرد. مهمترین هدف این تحقیق بررسی رابطه میان سبک های مدیریت و کار آفرینی کارکنان سازمانه ...