عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1318

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کار و خانواده دو نهاد اجتماعی مهم برای فرد و جامعه‏اند و نخستین لازمه حفظ نظم و ثبات اجتماعی و سلامت عمومی فرد، عملکرد موزون و کارآمد این دو نهاد است. اهمیت این موضوع در جامعه امروزی که امکان ایفای نقش‏های متعدد اجتماعی برای افراد جامعه فراهم شده و افراد نیز با توجه به ضرورت و علائق شخصی خواهان بهره‏مندی از مزایای این نقش‏ها هستند غیر قابل انکار است. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی رویکردها و الگوهای نظری شرایط و زمینه‏هایی که متضمن تعادل و توازن حیات شغلی و زندگی خانوادگی ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه نظریه ذهن با عوامل فردی و خانوادگی در دانش آموزان دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی 8 تا 14 سال انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان عقب مانده ذهنی 8 تا 14 سال شهر تربت حیدریه تشکیل داده بود. با توجه به اینکه حجم جامعه 80 نفر بود کلیه افراد جامعه به شرط نداشتن معلولیت شنوایی، بینایی، اختلالات گفتار شدید و اُتیسم مورد بررسی قرار گرفتند. با حذف دانش آموزانی که اختلالات گفتار شدید و اُتیسم داشتند، باقیمانده جامعه (5 ...

چکیده مقدمه سکته مغزی یکی از شایع ترین بیماری های عروقی است که منجر به ناتوانی و کاهش توانایی انجام کارهای روزانه می گردد. مراقبین خانوادگی بازماندگان سکته مغزی نیز، گروهی از افراد هستند که به علت فشارها و تقاضای بیش از اندازه دچار خستگی، فرسودگی و مشکلات جسمی و روانی متعددی می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط خستگی مراقبین خانوادگی با سلامت عمومی آنها و میزان استقلال عملکردی بازماندگان سکته مغزی بوده است. روش بررسی مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که ج ...

بزهکاری همواره یکی از مسائل موردتوجه اندیشمندان بوده است در این راستا تلاش‌های فراوانی شده است که عوامل موثر در ارتکاب جرائم گوناگون و بزهکاری افراد شناسایی گردد و از آنجایی مسئله بزهکاری تنها منحصر به مردان نیست هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری زنان زندانی بود. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر را زنان زندانی شهر تهران تشکیل ‌دادند که حجم نمونه 88 نفر به بود و روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی سیستماتیک بود و به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ...

شاهنامه فردوسی، اثر ارجمند حماسی ایران از وجوه مختلف شایسته نقد و بررسی است. یکی از مفاهیم مهم در این اثر بزرگ وجود زوج‌های دیوسکوریک است. این مفهوم در ادبیات ملل حضور چشمگیری دارد و جهانی بودن این باور نشان‌دهنده اهمیت آن در تفکر بشر است. نماد اصلی در زوج دیوسکوریسم مکمل بودن رابطه دوقلوهاست اما می‌توان نماد فرعی دوتا بودن را نیز در نظر گرفت رابطه زوج‌های فرعی مثل خواهر و خواهر، پدر و فرزند، عاشق و معشوق و... در شاهنامه زوج فرعی پدر و پسر و برادر با برادر وجود دارد. مهم‌ترین ...

تعارض کار- خانواده یعنی ایفای نقش کاری یا خانوادگی به علت حضور در نقش خانوادگی یا کاری دشوار می شود. این تعارض در دو جهت خانواده- کار و کار- خانواده اتفاق می افتد و در سه بعد زمان، پیامدهای منفی استرس و رفتار جلوه پیدا می کند. اخیراً توجه تجربی و نظری بر غنی سازی کار- خانواده، اثر مشارکت افراد در یک محدوده بر عملکردشان و کیفیت زندگی آنان در محدوده دیگر متمرکز شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه تعارض و غنی سازی نقش های شغلی- خانوادگی با سلامت روان است. نمونه تحقیق شامل 400 نفر ...

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد و ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش چهار فرضیه اصلی و چهل و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. در دو فرضیه اصلی اول و دوم، عملکرد و ساختار سرمایه شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد. در فرضیه های اصلی سوم و چهارم نیز رابطه میزان مالکیت خانوادگی با عملکرد و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 31 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیرخانوادگی طی بازه ...

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی شدت اعتیاد به اینترنت بر اساس تعاملات خانوادگی و عزت نفس انجام شده است. این تحقیق از نوع همبستگی است. بدین منظور 204 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (دختر و پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان با تکمیل پرسشنامه های عملکرد خانواده، صله رحم، عزت نفس و اعتیاد به اینترنت در پژوهش شرکت کردند. جهت بررسی نتایج از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون گام به گام) استفاده شده است. نتایج همبستگی نشان داد که بین شدت اعت ...

پژوهش حاضر، با استفاده از آموزه‌های تربیتی و اخلاقی دین اسلام، روش‌های صحیح تربیت در خانواده را بر رسیده و روابط صحیح افراد خانواده با یکدیگر همچون: رابطه زناشویی زن و شوهر، فرزندان با یکدیگر، والدین با فرزندان و ایجاد محیطی سالم برای تربیت فرزند در محیط خانواده از منظر دین اسلام را شرح می‌دهد. نویسنده در چهار فصل به ساماندهی این نوشتار پرداخته است. وی در فصل اول ضمن تأکید بر جایگاه خانواده در اسلام، کارکردهای مهم خانواده به ویژه کارکردهای تربیتی آن را بررسی می‌کند. آن گاه به ...