عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بررسی پاسخ‌ها نشان داد که اکثریت کارکنان اعلام داشته‌اند اجرای آموزش ضمن خدمت به منظور ارتقای سطح مهارت ، جلوگیری از وقوع سوانح، علاقمندی پرسنل به سازمان و هماهنگ نمودن کارکنان با پیشرفتهای علمی و فنی و در نهایت افزایش کارایی ضروری بوده و لازم است این آموزش با اهداف انتقال تجربیات به سرپرستان جدید، مطابق روز نمودن دانش پرسنل و افزایش سطح مهارت و تخصص آنها به اجرا درآید. ...

چکیده ندارد.

هدف تحقیق تبیین پی‌آمد چگونگی اشتغال در نتیجه آموزش رسمی فنی و حرفه‌ای است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش استان زنجان طی سالهای 1363-1367 است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) 70 درصد فارغ‌التحصیلان هنرستانها در مشاغل دولتی و 11 درصد در بخش خصوصی و 9/2 درصد در مشاغل شخصی و بقیه در موارد دیگر (متفرقه) اشتغال دارند. 2) درباره وضعیت شغلی از 1325 نفر که مورد بررسی قرار گرفت 58 د ...
  
چکیده ندارد.