عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 عدم وجود اطلاعات زیستی کافی دو گونه ماهی شیر و قباد. -2 با توجه به اینکه بکارگیری تورهای گوشگیر در منطقه معمولا بصورت تجربی می‌باشد تاکنون پیامدهای ذیل را به همراه داشته است : الف : صید بسیار بالای ضمنی هر یک از انواع تورهای گوشگیر موجود (همانند شوریده، میش ، سنگسر، حلواسیاه، گیدر، هوور مسقطی و هوور) که ناخواسته به ذخایر گونه‌های فوق آسیب می‌رساند. ب : گستره طولی وسیعی را پوشش می‌دهد یعنی از ماهیان بسیار ریز تا بسیار درشت را صید می‌کند و ضربه جبران‌ناپذیری را به ذخایر آبزی ...

محاسبه و برآورد ضرایب رشد و ضرایب مرگ و میر برای گونه‌های ماهی سفید کفال طلائی کفال پوزه باریک کپور که قسمت اساسی و مهم صید ماهیان استخوانی را تشکیل می‌دهند. ب - تعیین وزن توده زنده (بیوماس ) و محاسبه و برآورد حداکثر محصول قابل برداشت (MSY) برای گونه‌های اصلی . ج - ارزیابی کیفی برای گونه‌های ماهیان استخوانی صید شده توسط پره‌های ساحلی که از میزان صید اندک برخوردارند. انجام بررسیهای بیولوژیک ماهی سفید و جمع‌اوری اطلاعات در زمینه نسبت جنسی-رسیدگی جنسی-هم‌آوری-زمان تخمریزی. ...

-1تعیین CPUE شناورهای سنتی و صنعتی و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات صید براساس منطقه شناور و زمان -2تعیین نقشه پراکندگی گونه‌های مختلف در مناطق صید سنتی و صنعتی -3 تعیین اختلا معنی‌دار بودن ترکیبات طولی براساس زمانها و مکانهای متفاوت -تعیین فرائانیهای طولی و وزنی در زمانهای متفاوت و ارتباط بین روابط موجود طول-وزن و زمان -5تعیین مراحل تخمریزی و باروری در زمانهای متفاوت -6 محاسبه پارامترهای رشد ...

-در طی سال 78 پروژه تون ماهیان به دو قسمت بیومتری و کالبدشکافی تقسیم شد که بشرح ذیل میباشد:-1بیومتری: -انجام بیومتری روزانه توسط تکنسینهای بخش ارزیابی ذخایر که برای این کار لندینگهای مهم استان انتخاب گردیدند و سعی‌شده که در طول هفته به هر لندینگ دو بار مراجعه شود. -تعداد ماهیان بیومتری شده طی سال 78 بشرح ذیل میباشد: ماه گیدر هوور مسقطی هوور زرده جمع فروردین 223 55 54 33 365 اردیبهشت 111 164 144 31 450 خرداد - 53 52 16 120 تیر - - 9 46 55 مرداد - - - - - شهریور 74 8 - - 82 مهر ...

حلواسفید و شوریده دو گونه‌ای هستند که در منطقه صیادی استان خوزستان از اهمیت زیادی برخوردارند. حلواسفید با ارزش‌ترین ماهی صید شده می‌باشد و شوریده نیز علاوه بر ارزش مناسب اقتصادی. دارای بیشترین میزان صید در استان می‌باشد با و جود تحقیقاتی که از سال 1371 بر روی این دو گونه آغاز شده است ، بعلت آنکه روشهای بکار گرفته شده تنها براساس طول هستند، از دقت کافی برخوردار نمی‌باشند و برای پی بردن به صحت نتایج روشهایی که براساس طول هستند، انجام بررسی‌ها با روشهایی براساس سن بسیار ضروری اس ...

با توجه به طول 270 کیلومتری دو رودخانه وسعت آن و نیز طی اطلاعات بدست آمده در فصولی از سال توسط بیش از 30 صیاد محلی حدود 40 تن ماهی صید و استحصال می‌شود. لذا این ذخایر سبب شده تا این طرح اهدافی نظیر: 1 - بررسی وضعیت ذخایر ماهیان از نظر ترکیب گونه‌ای ساختار سنی و فراوانی‌های طول هرگونه و...، 2 - ارزیابی مناسب از وشعیت صید و صیادی از نظر کمی و کیفی، 3 - بررسی تراکم نسبی ماهیان اقتصادی در فصول مختلف سال در ایستگاه‌های مختلف رودخانه دنبال نمابد. این طرح جهت رسیدن به اهداف مورد نظر ...

-1 تعیین توده زنده گونه‌های کفزی در محدوده آبهای استان سیستان و بلوچستان -2 تعیین ترکیب گونه‌ای آبزیان صید ترال. -3 تعیین تراکم گونه‌های مختلف براساس شاخصهای CPUE و CPUA. -4 پراکنش گونه‌های مورد بررسی. -5 تعیین رابطه طولی و وزنی گونه‌های اقتصادی بررسی شده. -6 تعیین فاکتورهای رشد و مرگ و میر گونه‌های (شوریده - حلوا سیاه - سنگسر - سامر - گربه ماهی - کوسه ماهی - میش - حلوا سفید - زمین کن و سلطان ابراهیم) ماهی مرکب . -7 بررسی مراحل باروری گونه‌های ذکر شده. -8 بررسی فاکتورهای فیزی ...

در حال حاضر بیش از 950 نفر صیاد در 130 شرکت تعاونی پره مشغول به صید ماهیان استخوانی بوده و هر ساله به مقدار 17 هزار از این ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر صید می‌گردد. صید و استحصال سالانه ماهیان استخوانی نقش مهمی در اشتغال به کار، تامین پروتئین موردنیاز جامعه و رونق اقتصادی امضاء می‌کند. در بهره‌برداری از ذخایر آبزیان بخصوص ماهی شناخت بیولوژیکی و اکوژی آنها ضروری است و جهت بهره‌برداری مستمر و مطلوب لازم است که میزان بیوماس و حداکثر محصول قابل برداشت برآورد شود تا در اثر بهر ...

سیمره - گاماسیاب طویل‌ترین سیستم رودخانه‌ای ایران است که دارای ماهیان ارزشمند اقتصادی می‌باشد برخی گونه‌های این ماهیان به وزن 150 کیلوگرم می‌رسند بنابراین دارای ارزش بالقوه اقتصادی هستند. ارزیابی وضعیت فعلی ذخایر ماهیان این رودخانه روند حضور ماهیان را مشخص خواهد نمود و همچنین به حقایق بسیار که حاصل آن مقالات متعددی می‌تواند باشد و در خلال آن شیوه‌های مناسب و راهکارهای حفاظت و مدیریت بر این سیستم آبی بزرگ مشخص خواهد گردید. ...