عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مواجهه با آثار بازگردانده‌شده به شیوه‌ی آوانگاریِ مدرن، که عمدتا مجموعه‌ی وسیعی از قطعات رنسانس و باروک که در شکل اولیه‌ی آنها آوانگاری به شیوه‌ی دستان‌نگاره صورت گرفته، به علت فقدان اطلاعات تکمیلی جهت تشخیص اجرای صحیح (اشاره به سرعت، دینامیک، خط‌های صوتی و ...) و عدم آگاهی کافی بعضی از ویراستاران، حساسیت پیگیری و دسترسی به منابع اولیه، با استناد به شواهد قابل دسترس از زیباشناسی مرسومِ آن دوره بسیار احساس می‌گردد. در جریان تحصیل اینجانب، قطعات مربوط به ساز لوت و ویهوئلا ک ...