عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 656

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گوزن زرد ایرانی (Dama Mesopotamica) یکی از گونه‌های نادر گوزن در جهان محسوب می‌شود. این گونه که زمانی گمان می‌رفت منقرض شده باشد در چند دهه گذشته در اسارت تکثیر و به مناطق مختلف کشور معرفی شده است. این گونه در حال حاضر در فهرست قرمز IUCN تحت عنوان گونه در معرض خطر، قرار دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی گوزن زرد ایرانی با استفاده از تجزیه و تحلیل ناحیه D-loop میتوکندری مورد بررسی قرار گرفت. استخراج دی.ان.ای از نمونه بافت و خون 39 رأس گوزن که از جمعیت‌های گوزن زر ...

تنظیم فیزیولوژیکی تولید شیر تحت کنترل چندین ژن می باشد که ممکن است از ژن های مهم کاندیدا در تبیین تنوع ژنتیکی صفات اقتصادی مرتبط در حیوانات مزرعه ای به حساب آیند. وجود چند شکلی در این ژن های کاندید که با صفاتی خاص همبستگی نشان می دهند به عنوان جایگاه های کمی (QTL) در انتخاب به کمک نشانگر (MAS) مفید خواهند بود. در گاو شیری دو ژن کاندید مهم برای تولید و ترکیبات چربی شیر، جایگاه ژن های دی ‌آسیل‌ گلیسرول ‌آسیل کوآنزیم آ ترانسفراز و استروئیل کوآ دی استراز می باشند. نمونه های خون ا ...

این تحقیق در جهت حمایت از مشکل اساسی و مهم در خصوص درک بر هم کنش کمپلکس های فلزی کوچک با مولکول DNA جهت درمان سرطان می باشد. بنابراین، برهمکنش چهار کمپلکس ضد تومور با فلزات پلاتین و پالادیوم به فرمول کلی [M(bpy)(L)]X (که در آنها bpy = 2و2'- بی پیریدین، M = Pt(II) و Pd(II)، L = هگزیل- دی تیوکربامات و یا اکتیل- دی تیوکربامات و X= نیترات (NO3) و یا کلراید (Cl) است) با DNA غده تیموس گوساله (ct-DNA) به روش تیتراسیون همدما به کمک طیف سنجی UV-Vis در تریس بافر حاوی کلرید سدیم (25 میل ...

پنج کمپلکس دو‌هسته‌ای آلکیلن بیس(دی‌تیوکربامات) بیس(10،1- فنانترولین)پالادیم(II) نیترات به فرمول[(Phen)Pdμ-(S2CNH(CH2)nNHCS2)Pd(Phen)](NO3)2 ، (Phen=1,10-Phenanthroline, n= 2,3,4,6,8) تهیه و توسط تکنیک‌های تجزیه عنصری، هدایت سنجی، UV–vis , FT-IR و 1H-NMR شناسایی شدند. یافته‌های حاصل از هدایت سنجی این کمپلکس‌ها در محیط مائی نشان داد که کمپلکس‌های تهیه شده، الکترولیت‌های 1:2 هستند. یافته‌های بدست آمده از FT-IR این کمپلکس‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً در این کمپلکس‌های فلزی، مراکز ...

در بخش اول این پژوهش، مونومر دی‌آمین آروماتیک سنتز شد. . در بخش دوم، دی‌کربوکسیلیک اسید با بهره بالا تولید شد. . سپس از واکنش دی‌اسید با تیونیل‌کلرید، دی‌‌اسید کلرید به دست آمد. سپس پلی آمید از واکنش پلیمرشدن تراکمی دی آمین آروماتیک با دی اسید تهیه شد. . در بخش سوم نانوکامپوزیت PA حاوی نانوذرات TiO2 از روش تابش فراصوت تهیه شدند. ...

دو کمپلکس جدید پلاتینII)، [Pt(DMP)(DIP)]Cl2.H2O) و Pt(DIP)2]Cl2.H2O] و کمپلکس جدید روی2،2(II) [Zn(DIP)2(DMP)](NO3)2.2H2O DMP)-دی متیل-4،4-بی پیریدین و DIP= 4،7-دی فنیل-1،10-فنانترولین) می‌باشد، سنتز و با استفاده از روش‌های شیمی فیزیکی و اسپکتروسکوپی شناسایی شده و برهم-کنش این کمپلکس‌ها با DNA تیموس گاوی (CT) از طریق روش‌های فلوریمتری، اسپکتروسکوپی، دورنگ-نمایی دورانی، ویسکوزیمتری و ولتامتری چرخه‌ای (CV) مورد بررسی قرار گرفته است. کمپلکس‌ها برهم‌کنش قابل توجهی با CT-DNA نشان د ...

برهمکنش DNAتیموس گاوی طبیعی (CT-DNA) با اتیلن دی آمین تترااستات (EDTA)در بافرTris-HCL با 8/7 PH ( دراین PH،EDTA به نمک دی سدیم تبدیل می شود) وسسامول در بافر Tris-HCL با4/7 PH مورد بررسی قرار گرفته است. EDTA و سسامول استفاده فراوانی در تکنولوژی غذایی و صنعت شیمیایی دارند. مدل اتصال DNA مربوط بهEDTA بوسیله اسپکتروفتومتری جذب، دورنگ نمایی حلقوی(CD)، ویسکومتری وژل الکتروفورز بررسی شده است. طیفUV مربوط به DNAهایپرکرومیسیتی کوچکی با افزایش غلظت EDTA نشان داد. سیگنالهای CD در24 ...

بیس فنل آ (BPA) یک ماده شیمیایی صنعتی است که به طور گسترده ای به عنوان ماده خام اصلی در تولید پلاستیکهای پلی کربناته و رزین های اپوکسی به کار می رود و یکی از مشهورترین مختل کننده های اندوکرینی است. حضور این ماده در فاضلاب شهری و پساب های صنعتی و ورود به اکوسیستم های آبی تاثیر زیان باری برروی موجودات آبزی می گذارد. در مطالعه حاضر، اثر BPAبر یکپارچکی DNA کبدی، القای ناهنجاری های هسته ای و پتانسیل مختل کنندگی این آلاینده بر تعادل هورمون های تیروئیدی در جنس نر ماهی شانک زردباله ...

یک جدایه از ویروس پیچیدگی شدید بوته ی چغندرقند (BSCTV-IR) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته ی چغندرقند (BCTIRV) به عنوان عوامل پیچیدگی بوته ی چغندرقند و گیاهان دولپه ای در ایران شناخته شده اند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین جدایه های این دو ویروس در طی فصل های زراعی 89-88 و 90-89 نمونه برداری از مزارع چغندرقند، گوجه-فرنگی، فلفل، لوبیا، شلغم، تربچه و بادمجان پنج استان خراسان رضوی، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر صورت گرفت. پس از استخراج دی ان ای از بافت گیاه، آزمون P ...