عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ملک الشعرا، بهار و امیرالشعرا، شوقی ازجایگاه والائی در ادبیات ایران و مصر برخوردار هستند. به دلیل شباهتهای بسیاری که در شخصیت ادبی و موضوعات اشعار آنان وجود دارد؛ به خصوص مبارزه فراگیر با جهل و فساد که در جای جای دیوان دو شاعر به چشم می خورد، به تطبیق اشعار بهار و شوقی در زمینه مبارزه با جهل و فساد پرداختیم. در مقدمه این رساله، توضیحاتی درباره ادبیات تطبیقی، موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن، تحقیقات گذشته، روش تحقیق و زمینه های تحقیق برای آیندگان ارائه می گردد. در فصل اول، وضعی ...

هدف از این تحقیق بررسی ساختار هزینه مجتمع مس سرچشمه کرمان است. که یکی از بزرگترین کانسارهای مس جهان را در اختیار دارد. بدین منظور تابع هزینه بنگاه با فرم تابعی ترانسلاگ، همراه با معادلات سهم نهاده های تولید، به طور همزمان و با روش ‏‎ISUR‎‏ بر آورد گردیده است. داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 78-1370 جهت تخمین پارامترهای الگو به کار برده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو و محاسبه شاخص های موردنظر حاکی از آن است که ساختار تولید در این مجتمع از انعطاف کمی برخوردار است. بد ...

در این پایان نامه در مورد استنباط ناپارامتری بیز و کاربردهای آن در مدلهای خطی بحث می کنیم. حالتی را در نظر می گیریم که توابع توزیع مجهول، به خاطر پارامترهای تصادفی خود متغیرهای تصادفی هستند . به وسیله اندازه های احتمال تصادفی، می توانیم توزیعهای پیشین مختلفی را برای توابع توزیع تصادفی در نظر بگیریم.این رساله شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد. در فصل اول نمونه گیری گیبس را که یک نوع الگوریتم می باشد معرفی نموده، در مورد آن بحث می کنیم. این الگوریتم برای یافتن چگالهای پسین در آم ...

یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است.‏‎‎‏ البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته عبارت است از تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ بنحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیچ تاثیری ندارد و این بجهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، کثرت اندیشه های فردگرایانه ا ...

آب ماده ای بسیار ارزشمند است که حتی می توان از آن به عنوان طلای بیرنگ نام برد. بشر همواره با آب (همچون محیط زیست خود) نامهربان بوده و بهایی به میزان ارزش واقعی آن نپرداخته است اما هم اکنون و در قرن بیست و یکم با معضل و مشکلی به نام بحران آب مواجه گردیده که نیاز با تامین آب مطابق استانداردهای جهانی و بین المللی را طلب نموده و در عین حال به افزایش نجومی ارقام سرمایه گذاری نیاز دارد. یکی از راهکارهایی که می توان در مصرف صحیح آب و در سطح مدیریت آب، به کار برد اجرای طرح کاهش آب به ...

با توجه به اینکه پژوهش سنگ زیر بنای توسعه، خودکفایی و استقلال واقعی در هر کشوری است و مهمترین وظایف دانشگاهها رسالت تحقیقاتی آنهاست و دانشجویان دارای حداکثر انرژی به عنوان نیمی از پیکره دانشگاهها جایگاه مهمی را داشته و به دلیل رویکرد ناکافی دانشجویان و متخصصان کشور به تحقیق، مطالعه تعیین علل موثر در عدم اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط دانشجویان، به شناخت محدودیتهای موجود در راه گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش، زمینه را می تواند؛ برای برنامه ریزیهای آینده، در جهت اعتلای کار برای این روند ...

بر اساس تعریف کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زایی، ((بیابان زایی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف از جمله تغییرات آب وهوا و فعالیت های انسانی می باشد.)) در کشور ایران که از یک طرف بیش از 70 درصد وسعت آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و از طرف دیگر افزایش جمعیت و تلاش برای نیل به توسعه اقتصادی سبب استفاده بی رویه از زمین گردید، چنان که به تنزل کیفیت و تخریب منابع آب، خاک و پوشش گیاهی به عنوان سه عامل بقای زندگی در اک ...

ارزشیابی یکی از جنبه های مهم در فرآیند فعالیتهای آموزشی میباشد و توسط آن میتوان به کاستیها و ضعفهای برنامه آموزشی و همچنین به نقاط قوت و ضعف آن پی برد و راهکارهای مناسبی را در جهت حل مشکلات برنامه آموزشی ارائه نمود. برای انجام این پژوهش پرسشنامه ای تهیه شده و در اختیار اساتید قرار گرفت. سپس اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه نرم افزار ‏‎SPSS‎‏ مورد آنالیز قرار گرفته است. بر طبق نتایج بدست آمده 5/72 درصد از اعضای هیئت علمی علوم پایه دانشگاه از ارزشیابی مرحله ای و 5/27 درصد آنها ا ...

در این رساله روابط هم تجمعی پنج بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، نفت و ساختمان در چارچوب یک الگوی اتورگرسیوبرداری برای اقتصاد ایران بررسی می شود. روش ‏‎(VAR)‎‏ ، امکان مطالعه روابط بین بخش ها را بدون هیچ پیش فرضی در مورد نوع و نحوه اثر گذاری بخش ها بر یکدیگر فراهم می آورد. در این تحقیق آزمون هم تجمعی یوهانسن نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین بخش های اقتصاد ایران وجود دارد. آزمون برونزائی ضعیف نشان می دهد که بخش های نفت، صنعت و ساختمان در اقتصاد ایران و در دوره مورد مطالعه ( ...