عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری همچون تصمیمات دادگاههای کامن لا تقریبا سرشار از ارجاع به سوابق است. اگر چه در مورد دیوان تصمیمات قبلی الزام آور نیستند لیکن دیوان بدانها بعنوان عبارات معتبر و قابل استنادی که نشان دهنده ی دیدگاه دیوان در خصوص قضایای تصمیم گرفته شده می باشد تکیه میکند. درحالی که دادگاههای کامن لا در ارتباط با الزام آور بودن تبعیت از رویه و سوابق در پرونده های مشابه بویژه در آخرین مراجع رسیدگی قضایی از خود رفتار انعطاف پذیرتری نشان داده است سیستم سابقه در دیوا ...

تاریخ در توسّل به نهادهای بینالمللی برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای جهان، دوره پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در طول این مدّت، ابزارهای اجرایی احکام پیشرفت نموده است و این امر به دلیل ظهور سازمانهای جدید با نظامهای تکامل یافته حل و فصل اختلافات است که نه تنها روند اجرای آراء را تسریع و تدقیق نمودهاند، بلکه نسبت به گذشته توانستهاند اعتماد جهانیان را به خود معطوف نمایند. این مهم میل و رغبت بیشتری را در طرح اختلافات نزد مراجع ذیربط فراهم می سازد. شناخت نسبی از ماهیت وجودی و ش ...

دیوان بین المللی دادگستری در 8 ژوئیه سال 1996 در مورد یکی از حساس ترین موضوعات حقوقی و سیاسی زمان ما، اتخاذ تصمیم کرد. دیوان در این رای مشورتی، تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای را عموماً با موازین و اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی در تعارض دید. امروزه شکی نیست که با توجه به پارادایم بشر محور در حال توسعه در جامعه بین‌المللی، قطعاً و یقیناً تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای با آثاری چون سلاح منفجر شده در هیروشیما و ناگازاکی که قادر به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی نیست ...

انعطاف پذیری حقوق بین الملل امکان خودبازسازی آن را طبق تغییرات اجتماعی مداوم و مستمر در جامعه بین المللی فراهم کرده است.خودبازسازی به معنای اصلاح و بهبود قواعد و اصول حقوق بین الملل است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی نقش مهمی در خودبازسازی حقوق بین الملل ایفاء می کند و به توسعه و تحول حقوق بین الملل دست پیدا می کند. دیوان، در اختلافات مختلفی که مطرح می شود به دقت به بررسی رویه دولت ها می پردازد و قواعد حقوق بین الملل عرفی را احراز و آنها را ملزم به پیروی از ...

تمام نظامهای حقوقی دنیا جهت حل وفصل اختلافات حقوقی نیازبه ابزارهایی بنام قواعد حقوقی دارند،وقتی دعوی واختلافی مطرح می گردد این ابزارها به کمک مراجع حل اختلاف آمده و آنها را در مسیر حل وفصل اختلاف یاری می نمایند. این قواعد حقوقی باید بتواند در حل و فصل اختلافات زمینه بروز و ظهور عدالت رافراهم آورند. اما عدالتی که از بکار گیری این قواعد ممکن است حاصل آید عدالت حقوقی است ، حال آن که عدالتی که باید مد نظر تمام نظا مهای حقوقی باشد عدالت حقیقی است ، که از آن به عنوان روح حقوق یاد ...

عدالت کیفری بین المللی اقتضا می کند که اشخاصی که در پوشش دولتهای مختلف و حاکمیتها دست به جنایات می زنند و خود را در پس پرده اصل مصونیت کیفری پنهان می‌سازند به مجازات برسند. دیوان بین المللی دادگستری صرفاَ به اختلافات میان دولتها و در صورت رضایت آنها رسیدگی می نماید و اشخاص بطور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند. اما دیوان در دو رأی خود در قضایای کنگو علیه بلژیک و کنگو علیه فرانسه وارد مسئله مصونیت شده است. دیوان در 14 فوریه 2002 اعلام کرد که بلژیک با صدور قرار بازداشت ب ...

حقوق بین الملل،حقوق حاکم بر روابط میان بازیگران جامعه بین المللی است.سازمان ملل متحد به عنوان یک ارگان بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اصلی ترین رکن قضایی آن ،نقش مهمی در روابط میان اعضای جامعه بین الملل دارد. اعلام استقلال یک جانبه کوزو در 17 فوریه 2008 با واکنش های متفاوتی در جامعه روبه رو شد.از اعلام حمایت رسمی و بر پایی سفارت در پرستیشیا گرفته تا محکومیت آن و تحریم کوزوو پس از درخواست مجمع عمومی رسیدگی به پرونده کوزوز در دیوان بین المللی دادگستری شروع شد.د ...

اصل انصاف در بین اصول و منابع حقوق بین الملل به علت انعطاف بخشی به قواعد خشک حقوقی و سهولت کار مراجع دادگستری و داوری در حل و فصل اختلافات احاله شده به آنها و گردن نهادن سهلتر تابعان حقوق به احکام صادره مستند بدان و همچنین روند رو به توسعه این اصل در حقوق بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع هدف این تحقیق بررسی جایگاه اصل انصاف در میان سایر منابع حقوق بین الملل و نقش این اصل در آرای دیوان بین المللی دادگستری و داوری بخصوص در قضایا ...

اعلام استقلال یکجانبه کوزوو و بدون موافقت دولت مادر یعنی صربستان، حمایت دولت های غربی از این استقلال، برخورد متفاوت برخی دولت ها به موارد مشابه بویژه روسیه در اوستیا و آبخازیا، موضِع سازمان ملل، موضِع اتحادیه ی اروپا، موضِع اغلب کشورهای در حال توسعه و درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری وصدور رأی مشورتی و اعلام مطابقت این بیانیه با موازین حقوق بین الملل، وهمچنین آرای انفرادی قضات از جمله موضوعات مُهمی است که در این نوشتار مورد مُداقه و بررسی قرار گرفته است. در واق ...