عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 199

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طی سه دهه اخیر یک سیستم مقاوم سازه ای جدید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات و مطالعاتی در مورد آن انجام شده است. این سیستم، دیوار برشی فولادی که به طور اختصار SSW یا SPSW نامیده می شود. به طور کلی یک دیوار برشی فولادی تشکیل شده از یک ورق فولادی که توسط یک قاب مرزی محاط شده است. دیوار برشی فولادی معمولا در طراحی سازه ها یا مقاوم سازی ساختمان های موجود به صورت تقویت شده یا تقویت نشده استفاده می شود. در روش اول، دیوار های برشی فولادی با استفاده از سخت کننده های افقی و عمودی هما ...

با توجه به اهمیت طراحی صحیح دیوار برشی و بکارگیری پتانسیل‌های ظرفیتی موجود در سازه، در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر عملکرد دیوار برشی، برای دستیابی به مدل کاملی از رفتار دیوار ضروری به نظر می‌رسد. در این میان بررسی اندرکنش تاوه به عنوان یکی‌ از عناصر اصلی‌ متصل به دیوار با دیوار برشی، می‌‌تواند به فهم جامع‌تر از پیچیدگی‌‌های رفتار دیوار و تاوه و دستیابی به مدل صحیح‌تری از چگونگی توزیع نیروها در دیوار منجر شود. ولی در حال‌حاضر طراحان اغلب با ساده‌سازی زیاد، سیستم دیوار را به ع ...

در خلال سه دهه اخیر، دیوارهای برشی فولادی بعنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله و باد، مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. برتری این نوع سیستم نسبت به دیگر سیستم های سازه ای مقاوم در برابر نیروهای جانبی باعث گردیده تا استفاده از آن روز به روز افزایش یابد. استفاده از دیوار برشی فولادی روشی موثر در افزایش سختی و مقاومت، بدون افزایش وزن سازه می باشد و در مقایسه با سیستم قاب خمشی تقریبا تا میزان پنجاه درصد موجب صرفه جویی در مصرف فولاد می گردد. مطالعات اخیر نشان داد ...

در چهار دهه اخیر دیوار برشی فولادی سخت شده و سخت نشده به صورت گسترده به عنوان سیستم باربر جانبی در طراحی و بهسازی ساختمان‌های میان مرتبه و بلندمرتبه استفاده شده است. یکی از مفاهیم اصلی در طراحی چنین المان‌هایی رفتار پس کمانشی آن‌ها است. ظرفیت باربری جانبی و سختی خمشی یک صفحه فولادی می‌تواند با تقویت آن توسط مقداری سخت‌کننده که به طور صحیح و آرایش مناسب جاگذاری شده است، بالا رود. در این تحقیق به مطالعه عددی کاربرد سخت‌کننده‌ها در دیوار برشی فولادی پرداخته شده است. رویه به گو ...

استفاده از دیوارهای برشی در ساختمان‌های بتن آرمه به عنوان یک سیستم باربر جانبی دوگانه، مرسوم می‌باشد، استفاده از دیوارهای برشی باعث افزایش سختی، شکل‌پذیری، مقاومت نهایی و محدود نمودن تغییر مکان جانبی ساختمان می‌گردد. لیکن در مواردی در ساختمان‌ها نیازهای معماری و تاسیساتی وجود بازشو در دیوار برشی را الزامی می‌نماید. با توجه به این که وجود بازشو در دیوار برشی با توجه به ابعاد بازشو باعث تغییر در رفتار دیوار از یک مجموعه‌ی کامل وپیوسته تا رفتار دو دیوار برشی مجزا در دو طرف باز ...

امروزه برای دست یافتن به یک سازه مقاوم و اقتصادی در مناطق زلزله خیز، سعی می شود ترکیب مطلوبی از سه پارامتر مقاومت، سختی و شکل پذیری در سازه ایجاد گردد. دیوار برشی فولادی، طی سی سال گذشته به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی می باشد در طراحی سازه ها به خصوص سازه های بلند به کار رفته و موثر بودن استفاده از این سیستم با مقایسه رفتار آن با نتایج بدست آمده از مطالعات تجربی انجام شده توسط محققان مختلف، و دو زلزله نورثریچ آمریکا و کوبه ژاپن به اث ...

دیوارهای برشی بتن مسلح، یکی از متداول‌ترین سیستم‌های باربر جانبی هستند که به دلیل سختی و مقاومت زیادشان، به طور گسترده در ساختمان‌ها به کار می‌روند. این سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی، در زلزله‌های سه دهه اخیر، عملکرد خوبی در کنترل خسارت‌ها و آسیب‌های وارد به اجزای غیرسازه‌ای از خود نشان داده‌ است. با این حال این اعضای سازه‌ای، از نظر شکل‌پذیری مقبولیت چندانی ندارند. در حقیقت، در یک دیوار برشی بلند تحت بار جانبی، تغییرشکل‌های پلاستیک در مفصلی در پای دیوار رخ می‌دهد که بخش ...

سازهای که مقاومت آن در برابر بارهای افقی توسط ترکیبی از دیوارهای برشی و قابهای خمشی تامین گردد، سازه قاب- دیوار نامیده میشود. نحوه توزیع نیروی برشی بین قاب و دیوار برشی در سیستم قاب- دیوار از جمله مسائل مهم مهندسی زلزله است که در آییننامههای مختلف از جمله آییننامه 2800 مورد اشاره قرار گرفته است. برای اینکه چنین سیستمی دوگانه تلقی شود، مطابق اکثر آییننامهها باید قابهای خمشی مستقلاً قادر به تحمل حداقل 25 درصد نیروی جانبی وارد بر ساختمان باشند. هدف از این پایاننامه، بررسی ضرور ...

دیوارهای برشی در حقیقت دیوارهای بتن‌آرمه‌ای هستند که از سختی داخل صفحه‌ای بسیار زیاد برخوردار می‌باشند. این دیوارها مشابه یک تیر کنسولی قائم و عمیق عمل می‌کنند که برای ساختمان،‌ پایداری جانبی ایجاد نموده و در مقابل برش‌ها و لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی مقاومت می‌کنند. یک الگوی دقیق برای دیوار برشی نیازمند بررسی همه مولفه‌های تحلیل، یعنی دیوار برشی، پی و خاک زیرین است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار غیرخطی خاک، بر روی شکل‌پذیری دیوارهای برشی در ساختمان‌های کوتاه مرتبه ...