عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نظرتاریخی،گرافیتی به آن نوشته ها و نشان‌ها یا نقوشی گفته می شود که روی دیواره‌های اماکن باستانی یا خرابه‌ها نقش بستهاند مثل آثار موجود در دخمه‌های(کاتاکامب‌های)رمی و یا آثار موجود در پمپئی.این واژه در گذر زمان بهآثاری اطلاق شد که به شکلی شخصی و بدون اجازه روی دیوارها وسطوح موجود در اماکن عمومی و به خصوص بر دیوار پیاده روها کشیده می‌شد.باید توجه داشت که به نوشته‌های قانونی یا رسمی روی در و دیوار گرافیتی گفته نمی‌شد. امروزه هنر گرافیتی در همه جای شهرها دیده می‌شود.گرافیتی ب ...

با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ضرورت ترویج روحیه مقاومت موجب شد آثار متعددی در حوزه نقاشی دیواری به موضوع دفاع مقدس اختصاص یابند؛ به مرور، این امر به رسم تجلیل از شهدا بر دیوارهای شهرها بدل گشت که تاکنون ادامه دارد. از آنجا که نقاشی دیواری بخش وسیعی از جامعه را مخاطب قرار می دهد و موضوع دفاع مقدس نیز به لحاظ محتوایی، هویت و حیثیت جامعه ما را در بردارد، نحوه روایت ارزش های آن برای آگاهی نسل جدید و صدور آن به جهان، بسیار حائز اعتناست که هر دو اینها بر اهمیت یکدیگر می افزاین ...

در تزیین نمای آثار معماری اسلامی علاوه بر نمادی سنتی بصری، کتیبه ها نقش آرایشی مهمی ایفا می کنند. خوشنویسی در ایران همانند خاور دور یک هنر مهم و البته بنیادی شمرده می شود. شاهکارهای درخشان و پر جاذبه هنر گچ بری چه از نظر تکنیک، نحوه کاربرد و اجرا و چه از نظر نگاره ها و نقش ها در زمان حکومت سلجوقیان که در اوج زیبایی است، دارای ارزش فنی بسیار مهمی است، کتیبه های عظیم نیز به خط و حروف کوفی و دیگر خطوط اسلامی که آراسته به انواع تزیینات اسلیمی می باشد، منتهی شده است. پژوهش حاضر ب ...

هنر گرفیتی به منزله یک پدیده هنری متعلق به قرن بیستم میلادی، در اوایل دوره پسا مدرن آغاز و در نیویورک مرکزیت یافت. آثار این هنر غیر موزه‌ای، دارای هنرمند ناشناس و فارغ از معیارهای دنیای هنر همواره مورد مناقشه بوده و از منظرهای گوناگونی پیرامون این پدیده، ماهیت و دلایل شکل‌گیری آن صحبت شده‌است. پژوهش حاضر بارویکردی مبتنی بر نظریه‌های مطالعات فرهنگی به بحث پیرامون این پدیده پرداخته و سعی در واکاوی این پدیده از منظر رسانه‌ای و هنری داشته‌ است. تحقیق به صورت بنیادین و به شیوه ...