عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اجرای مجازات‌های اسلامی از جمله قصاص و دیه (اگر دیه را مجازات صِرف بدانیم، که به نظر می‌رسد جنبه‌ی مجازات آن بر جنبه‌ی دیگرش که جبران خسارت است، غلبه دارد) از مهم‌ترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تأکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آن‌ها بحث تداخل در قصاص و دیات است. بیان موارد تداخل یا عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و همچنین موارد تداخل یا عدم تداخل دیه‌ی عضو در ...

پژوهش حاضر، مطالعه‌ای تطبیقی در خصوص دیه‌ی منافع، در بین فقهای امامیه و حقوق ایران است. منافع اعضا به مجموع نیروهای غیرمادی اطلاق می‌گردد که خداوند در اعضای انسان به طور معین یا غیرمعین قرار داده است. تبیین منافع مذکور در منابع فقهی و سپس ذکر احکام و دلایل آن‌ها در حد امکان و در نهایت تطبیق آن با حقوق ایران مورد اهتمام نویسنده بوده است. با مرور زمان و پیشرفت دانش بشر، منافع نویافته‌ای همچون منافع اعضای داخلی بدن شناخته شده که بعضاً اهمیت حیاتی برای سلامتی انسان دارند؛ لذا با ...

هدف از اين پژوهش بيان نظر و آراء فقهاي اماميه و چندي از فقهاي اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و ديه زن است. روشي كه در اين پژوهش به كار رفته ترجمه كتب و تحقيق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گيري اين پژوهش استفاده از كتب فقهي شيعه و سني و كتب حقوقي مي باشد. طرح كلي اين پژوهش متشكل از سه فصل مي باشد. سير تحولات تاريخي قصاص و ديه زن در فقه اماميه و اهل سنت، قصاص اعضاء و ديه اعضا زن در فقه اماميه و اهل سنت، قصاص زن باردار، قصاص مادر، اشتراك زن در قتل و نظرات فقها در ...

در رساله حاضر، به بررسی نظریات آیت ا... خویی با اتکاء به کتاب ارزشمند «مبانی تکمله المنهاج» پیرامون دیه جنایت بر منافع اعضای بدن، جراحات سر و صورت و دیه جنایت بر حمل، میت و حیوان به همراه تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. همچنین برای فهم بهتر مطالب از دانش پزشکی و کالبد شناسی نیز بهره گرفته شده است. آیت ا... خویی نسبت به منافع اعضای بدن در زوال عقل بر اثر ایجاد جراحت، زوال بینایی بر اثر کندن حدقه چشم، از بین رفتن چشایی بر اثر بریدن زبان، قائل به تداخل دیات شده ...

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن م ...

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقی ...

عقد بیمه یکی از ضرورت های اجتماعی و اقتصادی در عرصه فعالیت های زندگی انسان بوده و از جمله مسائلی است که جزء لاینفک زندگی بشر امروزی محسوب می شود ، چرا که بیمه با خطر همزاد است و بر اساس نیازهای اولیه انسان پدید آمده و به مرور راه تطور و تکامل را پیموده است و به لحاظ موضوع متنوع و گسترده شده است، لذا وسعت خطرها و بخش های مورد تهدید زندگی انسان ، زمینه ساز توسعه بیمه شده است . اندیشه بیمه و گسترش آن برای مواجهه با خطر و کاستن آثار سوء آن ، عقلایی بودن بیمه را نشان می دهد،وبا ...
نمایه ها:
فقه | 
حقوق | 
دیه | 
بیمه | 
بیمه | 
دیه | 
فقه | 
خسارت | 

به طور کلی نتیجه ای که میتوان از مطالب این رساله بدان دست یافت این است که دیه در مرتبه نخست و در مشروعیت اولیه متکی بر قرآن است ولی قرآن هیچ تفاوتی بین دیه زن و مرد قائل نشده، نه در دیه قتل نفس و نه در دیه اعضاء، و آنچه که مستند و مدرک بر نابرابری دیه زن و مرد قرار گرفته، سنت و روایات و اجماع و توجیهات عقلانی مطرح شده میباشد و این مساله در واقع پاسخی به سوال فرعی اول طرح حاضر میباشد و در این مورد فرضیه اصلی اول تایید میشود اما فرضیه فرعی اول رد میشود زیرا چنانچه بیان شد در قر ...
نمایه ها:
دیه | 
دیه | 
ایران | 
مرد | 
زن | 

چکیده یکی از مباحث مهم کتاب دیات بحث دیه جنین است که در تحقیق حاضر به صورت تحلیلی بین مذهب امامیه ومذاهب اربعه اهل سنت انجام شده است.مقصود اصلی از این تحقیق تبیین دیه جنین به صورت جزئی و مفصل می باشد. دیه جنینی که خلقتش تمام نشده است بنابر صحیح ترین اقوال در نزد علمای امامیه، پرداخت غرامت است. در حالی که نسبت به جنین تام، به پرداخت صد دینار حکم کرده اند. اما در نظر علمای اهل سنت غرامت زمانی واجب است که خلقتی از جنین آشکار شده باشد.طبق نظر فقهای امامیه دیه جنین پسر، بعد از ول ...
نمایه ها:
دیه | 
جنین | 
سقط |