عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله‌ی آفرینش در دین زرتشتی مسئله‌ای است بنیادی که با بنیان‌های اساطیری، مسائل اعتقادی و مراسم آیینی در ارتباط است. همگام با پرداختن به مسئله‌ی آفرینش، فرجام و همچنین حیات که حد فاصل این آغاز تا پایان است مطرح می‌شود. قطعاً در این دین اهورامزدا در مقام خدای مهربانی در سرانجام آفریدگانش نیز مداخله کرده است. مسئله‌ای دیگر که در این دین حائز اهمیت بسیار است نزاع دایمی بین خیر و شر است و اینکه وظیفه‌ی انسان‌ها در طی حیات چیست، چراکه نیروهای شر پیوسته سعی در اغوای آنها دارند. انس ...

ایران همواره سرزمین تیره ها و تبارهای گوناگون بوده است. همه این تیره ها و تبارها که گه گاه زبان ها، دین ها و پاره فرهنگ هایی گوناگونی نیز داشته اند، در پهنه ایران زمین در کنار یکدیگر می زیسته اند. این مساله موضوع همگرایی ملی و انسجام اجتماعی را به یکی از دل مشغولی ها واولویت های جامعه سیاسی ایران مبدل ساخته است. رسانه به عنوان یک نهاد اجتماعی، رابطه ای دو سویه با جامعه دارد، از یک سو از روندهای موجود در جامعه تأثیر می پذیرد، و از سویی دیگر بر تحولات جامعه تأثیر می گذارند. ایج ...

آن چه که در مورد جایگاه زن در ادیان ایران باستان ملاحظه می شود به طور کلی از دو دیدگاه قابل بررسی است: جایگاه زن در ادیان الهی و جایگاه زن در ادیان غیر الهی . آیین زرتشت به عنوان دین الهی ایران باستان متناسب با ادیان الهی دیگر به زن به عنوان مخلوقی هم پایه با مرد نظر دارد. این ادعا از خلال متون دین زرتشتی و قوانین عرفی و اجتماعی آن و همچنین جایگاه زن در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و مذهبی و... نمایان می شود. در مقابل، ادیان غیرالهی باستان (زروانی، مهر، مانوی، مزدکی)، زن نس ...

زرتشت اختلافی‌ترین چهره‌ی تاریخ هم از نظر زمان و نیز آیین و محل تولّد می‌باشد. در حقیقت ما نمی-دانیم که زرتشت در چه زمانی وارد عرصه‌ی تاریخ شد. او بنیان‌گذار دین زرتشتی یا آئین مزدایی است. زرتشت، نخستین مصلحی است که به تبلیغ توحید و عظمت خداوند » که او را «اهورامزدا» نامید پرداخت. او در زمینه‌ی تغییر آداب و تشریفات مذهبی شجاعت‌های بی‌نظیری از خود نشان داد. آئین زرتشت برپایه‌ی اندیشه‌ی پاک، گفتار پاک و کردار پاک استوار است. در حکمت و فلسفه‌ی ایران باستان و در فلسفه اشراق سهرو ...
نمایه ها:
زرتشت | 
قرآن | 
حدیث | 
مجوس | 
اوستا | 
مجوس | 
قرآن | 
حدیث | 
اوستا | 

به طور کلی در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از منابع معتبر و پژوهش هایی که تا کنون انجام گرفته است مسئله چگونگی و چرایی رسمیت یافتن دین زرتشتی در اوایل دوره ساسانیان مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد پرسش هایی قابل طرح است؛ آیا دین زرتشتی در همان دوره اردشیر بابکان رسمیت یافته است یا نه، در زمان پادشاهان بعدی این سلسله از جمله بهرام اول رسمیت یابی صورت پذیرفته، واینکه دین زرتشتی در ادوار قبل از شکل گیری سلسله ساسانی چه فراز و نشیب هایی را پیموده تا به عصر ساسانیان ر ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام می پردازد . بررسی هنر ایران باستان در طی دوران های تاریخی از ماد تا پایان دوره ساسانیان نمایانگر پیوند عمیق میان هنر و دین زرتشتی می باشد ، به گونه ای که اکثر آثار ارزشمند باقی مانده ملهم از مضامین معنوی در ارتباط با اعتقادات و باورهای دین زرتشت بوده و تصاویر و نقوش نمادین در انواع هنرها و فرم های معماری همه برگرفته از خصیصه های سنتی و تمثیلی در ارتباط با دین زرتشت هستند . نقوش نمادینه ای که در طول زمان در فرهنگ ...

نخستین حکومتی که در ایران بر پایه ی مذهب شکل گرفت، سلسله ی ساسانیان بود. پس از رسمیت یافتن دین زرتشتی توسط اردشیر بابکان، پایه های قدرت دین استوار گشت و کسب قدرت و شکل گیری نهاد دین آغاز شد. این ساختار مبتنی بر اتحاد دین و دولت همواره روند یکسان و یکنواختی نداشت و به علت رویدادهای داخلی و خارجی در دگرگونی بود. قدرت حکـــومت وقتی به اوج خود می رسید که قدرت بزرگان و روحانیون زرتشتی کاهش می یافت و زمانی در نقطه ی ضعف بود که قدرت و حاکمیت در دست اشراف و روحانیون قرار داشت. هرچن ...

آراء و اندیشه‌های زرتشتی– ایرانی به بهترین و نیکوترین وجه در دیوان حافظ متجلی شده است. دین‌های زروانی، مهر‌پرستی، زرتشتی، مانی و مزدک از جمله ادیان زرتشتی – ایرانی هستند که حافظ در دیوان خود به آراء و اندیشه‌های آنان از جمله آتش، سروش، پیر مغان، رسم جرعه‌افشانی، نور و ظلمت و بسیاری از موضوعات اخلاقی، اعتقادی و عرفانی اشاره کرده است. حافظ برای سرودن اشعار ارزشمند و عارفانه‌ی خود، پایه و اساس محکمی از فرهنگ ایران باستان لازم داشت تا آن را از گزند طوفان حوادث حفظ کند. فصل اول ای ...

جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه‌های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه‌ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین‌شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت‌هایی نظیر خوی ...