عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 263

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ابزاری قدرتمند برای بررسی دقیق میدان جریان، درجه حرارت ، غلظت و ... است . این روش مجموعه‌ای از فنون حل عددی معادلات حاکم بر پدیده‌های انتقال ممنتوم، حرارت و جرم درون سیالات است که با توسعه سیستم‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌ها، قابلیت‌های فراوانی در آن ایجاد شده است . CFD با این قابلیت به یکی از روش‌های اصلی تحقیق و پژوهش در رشته‌های مختلف مهندسی تبدیل شده است . اخیرا استفاده از این روش در مهندسی شیمی نیز مورد توجه قرار گرفته است . در این مقا ...

با پیشرفت سریع فن آوری اطلاعات موضوع انتقال حرارت بوجود آمده در چیپهای الکترونیکی به دغدغه ای تبدیل شده است، به خصوص که همرا ه پیشرفتهای اخیر اندازه این قطعات الکترونیکی نیز کوچکتر شده و در نتیجه سطح انتقال حرارت نیز کم شده است.لذا ابداع ساز و کار های نو در بهبود انتقال حرارت در مورد این قطعات نیاز امروزه صنعت فن آوری اطلاعات و صنایع دیگراز جمله نفت و گاز است. میکروکانالها و مینی کانالها به عنوان ابزاری برای دفع حرارات و خنک کاری با توجه به فلاکس حرارتی بالا و افت فشار کم م ...

فرایند فنتون روش شناخته شده‌ای است که برای حذف یا تقلیل آلودگی‌های شیمیایی ناشی از مواد آلی بکار می‌رود. از محصولات این فرایند بسته به مواد آلاینده مورد تصفیه می‌توان برای حذف آلاینده‌های آلی مانند رنگ‌ها یا به عنوان یک پیشنهاد نوآورانه به طور غیرمستقیم برای حذف آلاینده‌های معدنی مانند هیدروژن سولفید استفاده کرد. فرایند بیوفنتون روش جدیدی است که در قالب این پایان‌نامه برای حذف یا تقلیل آلودگی‌های شیمیایی معرفی می‌شود. در این روش هیدروژن پراکسید مورد نیاز واکنش فنتون به صورت ...

به دنبال کاشت استنت در رگ، پلاک‌های چربی شکسته می‌شوند، دیواره‌ رگ تغییر شکل می‌یابد و به علت حضور استنت یک شرایط جدید بوجود می‌آید که می‌تواند باعث یک واکنش بیولوژیکی غیرعادی شود. در این مطالعه توزیع مکانی و زمانی تنش برشی دیواره، روی دیواره‌ی رگ و استنت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی تحت شرایط ضربانی برای سه مدل مختلف به صورت سه بعدی مدل شدند. با مقایسه‌ی سطح دیواره‌ی رگ و استنت، بیشترین مقدار تنش برشی دیواره، روی سطح استنت متمرکز شدند. توزیع مکانی تنش برشی دیواره، ر ...

در این پژوهش شبیه‌سازی سه بعدی بیوراکتور هم‌زن‌دار مورد استفاده در فرایند کشت با تراکم سلولی بالا (HCDC) با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جفت شده با معادلات موازنه جمعیت (PBE) انجام شده است. شبیه‌سازی جریان 3 فازی گاز-مایع-جامد با استفاده از مدل‌های اولر و آشفتگی استاندارد انجام شد. یکی از چالش‌های عمده‌ی فرایند کشت با تراکم سلولی بالا افزایش گرانروی محیط کشت به‌دلیل افزایش چگالی سلولی است. در نتیجه افزایش گرانروی اثر محدودکننده روی کارایی بیوراکتور دارد. بناب ...

الکترووینینگ مس بازیابی الکتروشیمیایی این فلز از حالت محلول آن می باشد. در این روش با اعمال جریان الکتریکی بین دو الکترود غوطه ور در الکترولیت شامل CuSO4-H2SO4-H2O، مس حل شده روی سطح الکترود منفی (کاتد) رسوب می کند. در این مطالعه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، یک شبیه سازی سه بعدی، پایدار و دو فازی (مایع-گاز) به منظور تهیه مس کاتدی در واحد الکترووینینگ مجتمع مس سرچشمه انجام شد. در این شبیه سازی روش اولرین- اولرین برای الکترولیت و گاز اکسیژن به کار برده شده است. معادلات ...

مدل دو بعدی جامعی بر اساس روش عناصر محدود (FEM) برای شبیه سازی تماس دهنده های غشائی گاز حلال جهت حذف دی اکسید کربن از گاز سنتز استفاده شده است. از محلول آبی مونو اتانول آمین به عنوان جریان حلال جاذب و مخلوط گازی CO2/N2 بعنوان جریانگازی استفاده شده است. جریان مخلوط گازی در درون بخش لوله و جریان حلال جاذب بصورت ناهمسو با مخلوط گازی در بخش پوستهجریان دارند. از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی برای مدل سازی ضریب انتقال جرم با لحاظ نمودن شرایط خیس شوندگی جزیی غشا استفاده شده است. شار ...

در این تحقیق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مشعل گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار در محیط سه بعدی مدل-سازی شده است، مجموعه معادلات حاکم شامل پیوستگی، حرکت، انرژی و بقاء اجزاء به همراهواکنش های احتراق توسط نرم افزار 6.3.26Fluent حل شده و جهت شبیه سازی جریان مغشوش از مدلk-e استاندارد استفاده گردیده است و تاثیر افزایش یک سطح پرکننده با شعاعی بزرگتر از شعاع شعله در لوله آتشمشعل این گرمکن ها در راندمان احتراق آنها بررسی گردیده است، نتایج نشان داد که با افزایش یک سطح پر کنند ...

در پروسه تحلیل و طراحی راکتورهای هسته ای علاوه بر انالیز نوترونیک نیاز به بررسی و انالیز پارامترهای ترموهیدرولیکی نیز وجود دارد تا بتوان از نتایج این بررسی ها در طراحی سیستمهای مدار اول و دوم استفاده کرد. شبکه های نگهدارنده یکی از اجزای اصلی در مجتمع های سوخت راکتورهای ابی تحت فشار هستند که تاثیر بسزایی در پارامترهای ترموهیدرولیکی جریان دارند دراین مقاله سعی بر آن است تا با شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت اطراف 61 میله ی سوخت بتوان اثر شبکه های نگهدارنده را بر پارامترهای ...