عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل سیستم های دینامیکی در گذشته بیشتر با استفاده از روش های گرافیکی و تحلیلی صورت می گرفت و تاکید کمی بر استفاده از روشهای محاسباتی به خاطرعدم وجودکامپیوترهایی با سرعت بالا می شد . اما امروزه با افزایش سرعت کامپیوترها امکان تحلیل و بررسی سیستم های پیچیده فراهم شده است . در روش های دینامیک محاسباتی با تلفیق روش های کلاسیک نیوتن - اولر و لاگرانژ معادلات حرکت به فرم مناسب که قابل استفاده از روش های محاسباتی باشد نوشته می شوند . بررسی مسئله تماس دردینامیک اجسام چندجسمی موضوع تح ...
نمایه ها:
دیسک |