عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سابقه و هدف: دیستروفی مادرزادی ارثی آندوتلیوم قرنیه (CHED) شایع ترین دیستروفی مادرزادی قرنیه است و گزارش های متفاوتی از تأثیر پیوند قرنیه در کودکان مبتلا به آن وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور تعیین نتایج جراحی و بینایی پیوند قرنیه در کودکان مبتلا به CHED در بیمارستان لبافی نژاد طی سال های 77- 1367 انجام شد. مواد و روش ها: پرونده بیمارانی که به دلیل ابتلا به این بیماری تحت عمل پیوند قرنیه قرار گرفته بودند، بررسی گردید. بیمارانی که دارای حداکثر 12 سال سن و حداقل 6 ماه پی گیری ب ...