عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جهان امروز ،‌ برنامه ریزی در امور اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، و جمعیت شناسی و اهمیت به آن به لحاظ میزان موالید و مرگ و میر، از جمله مواردی است که کشورها برای آن اهمیت خاصی قائل شده اند. می توان عمده ترین دلایل آن را کمبود منابع و محدودیت در امکانات دانست. از سویی دیگر شناخت عوامل مرگ و میر و زاد و ولد در یک جامعه می تواند دورنمای هرم انسانی جامعه را مشخص نماید و بر این اساس برنامه ریزان توانایی جمع بندی و مدیریت عوامل فوق را خواهند داشت . پژوهش حاضر که هدف آن ...

ین پژوهش با هدف بررسی تأثیر تکنولوژی بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ساختار خانواده تنظیم شده است. از آنجا که تکنولوژی یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ساختار خانواده می‌باشد و و با تأثیری که بر فرهنگ می‌گذارد، تغیییر سبک زندگی و دگرگونی در ارزش‌ها را سبب شده است. امروزه تکنولوژی جزء لاینفک زندگی بشری است ولی استفاده نادرست از آن آسیب‌های جدی به در سطح روابط خانوادگی ایجاد کرده است و از آنجا که خانواده سنگ زیر بنای جامعه است آسیب‌های حاصل از آن نبز به جام ...

دولت صفویه که در سال 907 .ق / 1501 .م با ورود اسماعیل به تبریز و اعلام رسمیت مذهب تشیع تشکیل شد ، علاوه بر تمام تأثیراتی که در ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران داشت ، ساختار جدیدی از نظام سیاسی را عرضه نمود که تا مدت ها پایدار ماند . در این ساختار سیاسی مقامات جدیدی ایجاد ، مقاماتی حذف و مناصبی با تغییرات زیاد روبرو شد . در دهه های اولیه تشکیل این دولت ،مقام ًوکیل نفس نفیس همایونً که عهده دار اداره امور لشکری و کشوری بود ، مهم ترین این مقامات محسوب می شد ، اما این ...

این پایان‌نامه با تبیین مسائل اجتماعی ایران در سه دهه‌ی 60 ، 70 و 80 خورشیدی، به دنبال یافتن دلایل افول پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی در دهه‌های 60 و 80 و دلایل گسترش پایگاه اجتماعی این گفتمان در دهه‌ی 70 می‌باشد. نتیجه‌ای که پژوهش حاضر بدان دست یافته، این است که مابین میزان مدنی بودن و توده‌ای بودن جامعه با میزان پایگاه اجتماعی روشنفکری دینی، همبستگی معقولی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه شاخصه‌ها و مؤلفه‌های جامعه‌ی توده‌ای در جامعه‌ی ایران افزایش یافته است، پایگاه اجت ...

کارآفرینی یکی از حلقه های تاثیر گذار در امر توسعه پایدار اجتماعی است، چرا که با وجود خلاقیت و کارآفرینی، بستر لازم برای توسعه یا رشد فراهم می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عواملی اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه روانشناختی، جامعه پذیری و انگیزه پیشرفت بر پتانسیل کارآفرینی دانشجویان است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در تمامی مقاطع در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل می دهد که از بین آنها، 405 نفر براساس فرمول کوکران و با ا ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کارکردی زنان درباری در تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و نیز چگونگی نفوذشان بر شخصیتهای مهم حکومتی در عصر ناصری می‏باشد. در این پژوهش، با توجه به موضوع آن که مربوط به زمان گذشته است، از روش تاریخی و فن کتابخانه‏ایی و اسنادی، یعنی مراجعه به کتب تاریخی استفاده شده است. این تحقیق بر اساس چارچوب نظری مبنی بر استفاده از نظریه "اروینگ گافمن" از نظریه پردازان مکتب کنش متقابل نمادین انجام شده است. براساس این نظریه به نقش زنان درباری در تغییرات سی ...

اين رساله به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر تحقیق کتابخانه ای، واستفاده از منابع صورت گرفته است، تطبیق و تحلیل منابع اصلی، جمع آوری اطلاعات، و سازماندهی آنها و تجزیه و تحلیل و سرانجام استنتاج آنها، روش تحقیق در این رساله بوده است. حاصل بيست سال دعوت علني و تبليغات مستمر پيامبر(ص)؛ فرو پاشي نظام جاهلي بود. اين تلاش بي وقفه از يک سو باورهاي ريشه‌دار و عادت‌هاي انعطاف ناپذير حيات قبيله‌اي را ويران نمود و از سوي ديگر بر ويرانه هاي آن، هنجارها، الگوها و ارزش‌هايي همنوا با ساخت جا ...

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی عوامل اصلی موثر بر شکاف بین نسلی (دگرگونی ارزشها) در بین جوانان 29 - 20 ساله ی قوم ترکمن و همچنین ارائه راه حل های مناسب جهت کاهش و افول این شکاف از دیدگاه علوم اجتماعی می باشد. در این تحقیق از روش پیمایش برای بدست آوردن اطلاعات و دیدگاه ها استفاده شده است. و ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کل جوانان 29 -20 ساله ی ساکن در شهرستان گنبد است. و نمونه آماری 205 مرد و 200 نفر زن می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نش ...

پایان نامه حاضر با عنوان «تاثیر تحولات اجتماعی بر آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد» با هدف بررسی و تحلیل جامعه شناختی فیلم های سینمایی اکران شده بنی اعتماد به مثابه بازتابی از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چهار دوره اجتماعی تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، انجام شده است. در این پژوهش تحولات اجتماعی پس از انقلاب به عنوان متغیر مستقل و آثار سینمایی بنی اعتماد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با روش اسنادی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و نشانه شناسی 7 فیلم ا ...