عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر در پی آن است که دکترین بوش و اقدامات ایالات متحده در مبارزه با تروریسم و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را براساس چارچوب نظری، مکتب کپنهاگ مورد بررسی قرار دهد. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، مبارزه با تروریسم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد سیاست خارجی آمریکا و منطقه خاورمیانه به عنوان مهم‌ترین میدان عملیاتی این راهبرد انتخاب گردیدند. آمریکا در راستای این راهبرد، دکترین حمله پیشدستانه و پیشگیرانه، طرح خاورمیانه بزرگ، حمله به افغانستان و عراق را طراحی و اجراء ...

سیاست خارجی روسای جمهور امریکا را میتوان تابعی از نیاز ها و ضرورتهای ساختاری در ایالات متحده امریکا دانست.اما آنچه همواره بر همگان عیان و آشکار است این بوده است که زیر ساختهای بنیادین در رفتار و سیاست خارجی امریکا عوامل ثابت و تغییر پذیر هستند.ایالات متحده در طول تاریخ خود استراتژی های متفاوت را با توجه به جایگاه جهانی خود اختیار کرده است از انزواگرایی تا بین الملل گرایی ؛ اما آنچه همیشه ثابت بوده است ماهیت استراتژی های امریکا می باشد.در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران هم تفاوت ...