عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی انگیزه شرکت‌کنندگان در دو همگانی شهرداری تهران که بیشترین دونده را در برنامه‌های نظیر خود داشته، پیشنهاداتی برای گسترش کمی و کیفی این برنامه ارائه گردد. البته نتایج این تحقیق احتمالا قابلیت تعمیم برای سایر برنامه‌های ورزشی را نیز خواهد داشت چرا که برنامه دو همگانی بیشتر بعنوان یک برنامه تفریحی ورزشی مطرح است و نتایج حاصله برای برنامه‌ریزی در سایر برنامه‌هایی نظیر آن نیز قابل استفاده می‌باشد. ...
نمایه ها:
تهران |