عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح پس از بررسی های کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات، آمار،مطالعات و تحقیقات انجام شده مربوط به آبخوان های مشترک بین کشورها و چگونگی بهره برداری و مسایل حقوقی و دعاوی مطروحه پیرامون آن در مراجع بین المللی اقدام به شناسایی الگوها و اصول، قوانین و مقررات، عرف و رویه های بین المللی (جهانی و منطقه ای ) حاکم بر آب های زیر زمینی مشترک خواه شد. پس از آن به بررسی سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در زمینه آب های مشترک زیرزمینی و مقایسه با سیاست ها، برنا ...
نمایه ها:
آب | 
حقوق | 
آب | 
حقوق | 
ایران |