عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم‌ترین کنوانسیون‌ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی‌رایت، موافقت‌نامه‌ی تریپس، WPPT و نیز WCT. تنها دو کنوانسیون عمده‌ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده‌اند: کنوانسیون‌ آوانگاشت‌های ژنو و کنوانسیون‌ بروکسل راجع به سیگنال‌های ماهواره‌ای که این کنوانسیون‌ها نیز حقوق خصوصی به ذینفعان مورد حمایت اعطا نمی‌کنند، اما دولت متعا ...

گاتس یکی از موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت است که تجارت خدمات را میان اعضای سازمان، قاعده مند کرده است. با تصویب گاتس به عنوان اولین و تنها موافقتنامه چندجانبه ای که تجارت بین المللی خدمات را تحت پوشش قرار می دهد، نقش خدمات در اقتصاد جهانی توسط سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شد. تمرکز این پژوهش بر تعهد به عدم تبعیض تحت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) است. عدم تبعیض در چارچوب گاتس مشتمل بر دو مولفه است: تعهد دولت کامله الوداد و تعهد رفتار ملی. ماده 2 گاتس با تأکید ب ...

بی تردید یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه اقتصاد کشورهای جهان در قرن ودهه های اخیر اتفاق افتاده است ،همانا جهانی شدن اقتصاد دنیاست وامروز بیش از هرا مری ، شاهدجهانی شدن اقتصادیم،که مرزها را درهم نوردیده وجهان رابه دهکده ای بدل کرده است.درتحقیق حاضر بررسی تأثیرعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی برعملکردصنعت بانکداری الکترونیکی کشور(با نگاهی ویژه به بانک ملی ایران) پرداخته شده است این پژوهش برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق شناخت تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بان ...