عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله در پنج فصل تنظیم شده است . در فصل نخست به ارائه مطالبی در باره مطالعات آینده پرداخته شده است و از میان رویکردهای مختلف مطالعات آینده رویکرد سناریو نویسی به عنوان چارچوب کار رساله انتخاب شده است . در فصل دوم به بررسی تاثیر عوامل داخلی عراق بر امنیت ملی در این کشور پرداخته شده است و بیان شده است که معضل هویت ملی در عراق اجازه شکل گیری دولت ملی در این کشور را نمی دهد و فقدان وجود دولت ملی منجر فقدان امنیت برای عراق شده است . درفصل سوم رساله رابطه میان عوامل منطقه ای و ...

همان‏گونه که روشن است رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‏ترین اهداف خود را انتقال مفاهیم دینی و رشد جامعه به واسطه این مفاهیم قرار داده است. یکی از ابزارهای انتقال پیام در رسانه‎ای همچون تلویزیون، تصویر می‎باشد و تلویزیون در کنار ابزاری مثل گفتار، از طریق تصویر و مولفه‎های آن نیز می‎تواند به مخاطب خود مفهومی را انتقال دهد. از سوی دیگر، یکی از شقوق پر بسامد بصری در تلویزیون و علی‏الخصوص رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دکورهای تلویزیونی می‎باشند و صحنه‎آرایی تلویزیونی، بو ...

موضوع این پژوهش زندگی، آثار و اندیشه های حسین کاظم زاده ایرانشهر می باشد . او از برجسته ترین فرهیختگان فرهنگی و اجتماعی ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی می باشد. حسین کاظم زاده ایرانشهر فرزند حاجی میرزا کاظم طبیب تبریزی است. که در دی ماه 1262ه. ش / 1883م / 1300 ه.ق در شهر تبریز متولد و در سال 1340 ه.ش /1962م / 1382 ه.ق در سن 78 سالگی در سوئیس در گذشت. ایرانشهر تفریبا 58 سال دور از وطن ، در اروپا زندگی می کرد و لی طبق نوشته های خود خدماتش در مرحله اول ب ...