عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه پیرامون دولت سازی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و امنیتی در دو کشور آلمان و عراق است. آلمان پس از سال 1945 کشوری شکست خورده محسوب می شد که به چهار قسمت تحت اختیار ایالات متحده، انگلیس، فرانسه واتحاد شوروی تبدیل گشت. عراق هم پس از سال 2003 به کشوری اشغال شده تبدیل شد که تمام امور آن به دست نیروهای ائتلاف رهبری شد. ایالات متحده به عنوان دولت مداخله گر، کار دولت سازی را در این دو کشور عغهده دار بوده است. قصد ما مقایسه فرایند دو نوع دولت سازی در آلمان و عراق توسط این ک ...

در طول تاریخ، ملت‌های بسیاری شکل گرفته‌اند؛ ملت‌هایی با مشخصه‌های گوناگون که گاه با تکیه بر ویژگی‌های مطلوب خویش رهنمای نسل‌های آینده شده و جوامع پس از خود را شکل داده‌اند وگاهی در قالب مللی فاقد تشکل و کم بهره از خردجمعی، به دلیل ضعف مدیریت و سوء تدبیر منقرض شده، از اذهان و یادها محو شده و به تاریخ پیوسته‌اند. بنابراین سوالی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه «چه عوامل و الزاماتی موجب می‌گردد که ملتی واحد و خردمند شکل گرفته و تداوم یابد؟». در پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به پرسش فوق، ...

این رساله در پنج فصل تنظیم شده است . در فصل نخست به ارائه مطالبی در باره مطالعات آینده پرداخته شده است و از میان رویکردهای مختلف مطالعات آینده رویکرد سناریو نویسی به عنوان چارچوب کار رساله انتخاب شده است . در فصل دوم به بررسی تاثیر عوامل داخلی عراق بر امنیت ملی در این کشور پرداخته شده است و بیان شده است که معضل هویت ملی در عراق اجازه شکل گیری دولت ملی در این کشور را نمی دهد و فقدان وجود دولت ملی منجر فقدان امنیت برای عراق شده است . درفصل سوم رساله رابطه میان عوامل منطقه ای و ...