عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک است. با توجه به تنوع و گستردگی عوامل شناسایی شده در یک مطالعه جامع به بررسی تعداد قابل توجهی از این عوامل (سطح دانش و آگاهی، دسترسی به اینترنت، اعتماد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، ارتباط موجود در وب سایتها، قابلیت اطمینان، خدمات شخصی ارائه شده در وب سایتها و ویژگیهای دموگرافیک شهروندان نظیر سن، جنسیت وتحصیلات) پرداخته شد. جهت گیری این پژوهش توصیفی است و رویکرد آن استقرائی است. جامعه آماری پژوهش، شهرون ...

توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر مورد توجه دولت ها واقع شده است. دولت ها سعی دارند با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، از حجم گسترده امور بکاهند و شیوه های خدمات رسانی به شهروندان را تسهیل نمایند. این امور در راستای خدمات به هنگام و برخط دولت ها و سازمان های بزرگ است. این پژوهش با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر میزان استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک در شهر تهران با روش کمی و تکنیک پیمایش بر روی 182 نفر از افراد 15 تا 65 سال مناطق 3 و 18 شهر تهران به ...

امروزه یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیکی است. اصطلاح دولت الکترونیک حاصل بکار‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات به بخش عمومی است. همچنین دولت الکترونیکی گامی بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط‌هایی است که در سطح بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است. مزایای فراوان حاصل از تحقق ایده دولت الکترونیک بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشته است تا با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت تحقق اندیشه دولت الکترونیک حرکت نم ...

در عصر کنونی، استقرار و بکارگیری سرویس‌های دولت الکترونیک، که همانا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل دسترسی به خدمات دولتی و دسترسی هر چه بیشتر عموم مردم به اطلاعات، است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این میان عرضه‌ی خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حوزه‌ی تخصصی مربوطه، نمود و اهمیت مضاعفی دارد. بدین لحاظ شناخت پنج خدمت الکترونیکی با اولویت‌ بالای قابل ارایه از سوی آن وزارتخانه، به عنوان هدف اصلی تحقیق حاضر ان ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه دولت الکترونیک با چابکی سازمان در سازمان ثبت احوال می پردازد . سوال اساسی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که « آیا دولت الکترونیک رابطه ای با چابکی سازمان دارد ؟ ». برای بررسی این سوال به بررسی مفاهیم دولت الکترونیک و کارکردهای آن ، مفاهیم چابکی و ابعاد چابکی در سازمان های دولتی ، فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر چابکی و شناخت سازمان ثبت احوال پرداخته شد و سپس مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد . در این تحقیق بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ...

دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار عمل جدید درصدد است زمینه ی دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق قابلیتهای فن آوری اطلاعات فراهم سازد و روابط مدیریت دولتی وشهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی کند. ارائه خدمات بخش عمومی به صورت الکترونیکی با هدف دسترسی آسان شهروندان به خدمات دولتی و حذف عوامل واسطه ای که کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان را در پی خواهد داشت ، از مقاصدی است که دولت الکترونیک دنبال می کند. تحقیق حاضر به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری تهران از من ...

تعیین عوامل موفقیت و پیش برنده از گا مهاي راهبردي دولت الکترونیک در سطوح کلان و محلی(شهرداري ها) است و پیاده سازي دولت الکترونیک در سطوح کشوري و محلی یک از نگرانی هاي این حوزه می باشد. شهرداري ها براي اجراي پروژه شهرداري الکترونیکی باید حوزه هاي کلیدي و حیاتی را به درستی مشخص نمایند. حوزه هایی که براي ماموریت آنها و صنعتی که در آن فعالیت می کنند منحصر به فرد است. در حقیقت قصور در تعیین این حوزه ها می تواند مانعی براي دستیابی به اهداف باشند. حوز ههاي کلیدي می تواند به عنو ...

دولت الكترونيك به عنوان يك رويكرد جديد خدمت رساني پاسخي به چالش هاي محيطي و سازگاري با دنياي جديد كسب و كار است كه مورد توجه مديريت دولتي در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.با توجه به اهميت دولت الكترونيك و ارائه خدمات به صورت الكترونيكي ، مطالعات بسياري در اين زمينه انجام شده كه پيشينه تجربي تحقيق حاضر شامل بعضي از اين مطالعات مي باشد و با توجه به جديد بودن بحث دولت الكترونيك در ايران و اقدامات صورت گرفته در اين زمينه ، از جمله اقدامات جهت بكارگيري دولت الكترونيك در اك ...

مهمترین چالش پیش روی کارگزاران بخش عمومی، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی، مشروعیت خود را از وجود آن ها کسب می کند و از طرفی با گسترش روزافزون علوم و بکارگیری سریع اینترنت در تمام ابعاد زندگی انسان ها و به تبع آن بالا رفتن سطح توقعات مردم از دولت ها، مباحث جدیدی جهت پاسخگویی بهتر، سریعتر و دقیق تر به مردم مطرح شده که یکی از آن ها، موضوع دولت الکترونیک می باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن پرداختن به تعاریف مختلف صاحبنظران از دولت الکترونی ...