عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 944

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت کلی دولت وسیر تطور مفهوم دولت ها ازبعد حقوقی وهم ازحیث سیاسی .توجه به نقش دولت درجوامع‌مختلف ودرادوار گوناگون تاریخی .مطالعه تطبیقی دراصول علمی برای مداخله یاعدم مداخله دولت کارکرد دولت درایران درقرن حاضر ومطالعه تطبیقی دراین مورد استخراج نتایج کلی برای دخالت دولت و مدون آن ...
نمایه ها:
دولت | 

از زمانی که هابز لویتان را نوشت تا زمانی که هگل نشان داد که لویتان چیزی جز اراده مشترک شهروندان نمی‌تواند باشد اندیشه سیاسی راه درازی را طی کرد که موضوع چونی و چرایی دولت نیروی محرک اصلی آن بود. در تمام طول این تحول تاریخی در قلمرو اندیشه پرسش اصلی فلسفه سیاسی این بود که دولت چیست چرا وجود دارد به چه صورت آمده است ، چرا باید از آن اطاعت کرد و چگونه باید آن را سامان داد؟ مسئله قدرت دولت و حقوق مردم که همواره از مسائل اصلی اندیشه سیاسی بوده است در این هنگام که بشر بی‌باکانه می‌ ...

موضوع پایان‌نامه پیش رو جایگاه مسولیت مدنی دولت در فضای سایبری است.از آنجا که مسولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است ،این مسولیت ممکن است در نتیجه عمل مستقیم و یا غیرمستقیم دولت به مفهوم عام آن و مستخدمین دولتی به مفهوم خاص و یا اشخاصی که تحت اراده دولت ها عمل می کنند، صورت پذیرد. در حال حاضر، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی در اکثر کشورها توسط دولت، به صورت الکترونیکی و آنلاین و در فضای سایبری صورت می پذیرد . در راستای ارایه این خدمات ممکن است در نتیجه تقصیر یا خط ...

در رساله حاضر سوال اصلی این است که آیا با توجه به پیشینه تاریخی کردها و شرایط فعلی بین‌المللی و منطقه‌ای تشکیل یک دولت مستقل کرد متحمل است یا خیر؟ فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که با توجه به شرایط داخلی کردها و محیط خارجی و منطقه‌ای از جمله مواضع قدرتهای بزرگ امکان تشکیل دولت مستقل کرد وجود ندارد. سوالهای فرعی تحقیق عبارتند از: ریشه نژادی کردها، حکومتها و امارات کرد در طول تاریخ، زمینه‌های تئوریک تشکیل دولت ، پیامدهای تشکیل دولت کرد برای کشورهای منطقه و نحوه مقابله ...
نمایه ها:
ایران | 
عراق | 
ترکیه | 
سوریه | 
منطقه | 
کرد | 
دولت | 

دولت (حکومت ) جوهره فلسفه سیاسی فارابی و علم موجده اجتماع مدنی اوست .در نقطه مرکزی حکومت مطلوب (در الگوی برتر حکومت ) استعداد فائقه و عقل مستفادی قرار دارد که با "روح‌القدس " و "عقل فعال" در ارتباط است و مجرای فیضان انوار قدسی برای استکمال نفوس "اهل مدینه فاضله" است تا همه عقول منفعل را به فعلیت رسانده و با وضع "آیین فاضله" و ترویج "آراء فاضله" زمینه نیل به سعادت را فراهم آورد.معلم ثانی اجتماعی مدنی و دولت را از نظر منظر عناصر جمعیت ، قلمرو، حکومت و حاکمیت در سه سط ...

این نظرخواهی در مورد برنامه‌های صدا و سیما در هفته دولت می‌باشد. که هدف از این بررسی عبارتست از: بررسی اول: تحلیل محتوای برنامه‌های ویژه هفته دولت سیمای جمهوری شبکه 1 و 2، که شامل: تعیین سهم زمانی برنامه‌های ویژه سازمانهای مختلف دولتی در دو شبکه - تعیین سهم زمانی در مورد مسائل مختلف (مسئولیتها، امکانات ، مشکلات ، عملکرد، برنامه‌های آینده) - تعیین سهم زمانی در مورد برنامه‌های ویژه هفته دولت . - تعیین میزان کاربرد "آمار رشد" در زمینه‌های مختلف عملکرد دولت و سازمانهای دو ...

موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی نقش جمعیت در ایجاد کسری بودجه دولت می‌باشد. در بررسی ساختار بودجه هر دولت ما به دو دسته از اقلام یعنی درآمدها و هزینه‌های عمومی برمی‌خوریم . وقوع کسری در بودجه دولت می‌تواند ناشی از کاهش یا افزایش در هر یک از اقلام فوق باشد. همچنین کسری بودجه می‌تواند ناشی از تغییرات افزایشی یا کاهشی تواما" هر یک از اقلام درآمد و هزینه باشد. افزایش یا کاهش در اقلام درآمدها و هزینه‌های دولت نیز می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی چون عدم کفایت دستگاههای وصول مالیات و سایر ...

در سرزمین غور (مرکز افغانستان کنونی) خاندانی زندگی می‌کردند که نسبت خود را به خاندان‌های اسطوره‌ای ایران باستان میرساندند.آنان به تدریج قدرتمند شدند و در نیمه دوم سده‌ی ششم هجری قمری به عنوان یکی از نیرومندترین دولت‌های شرق خلاقیت در سرزمین غور پدیدار شدند.سرزمین غور شامل کوههای بلند و رودخانه‌های فراوان میباشد.مردم آن در گذشته به کشاورزی و ذوب فلزات و ساخت اسلحه اشتغال داشتند.این سرزمین تا مدتها پس از ورود مسلمانان به ایران به کیش بودایی گرایش داشتند.مسلمانان چندین ب ...
نمایه ها:
دولت | 
سیاست | 

آگاهی به اینکه آیا دخالت دولت باعث توسعه اقتصادی شده و یا نتیجه عکس می دهد، موضوعی تکراری است. ولی این آگاهی از نیم قرن اخیر تاکنون دچار تحول شده است. پس از جنگ جهانی دوم، مداخله دولت به اشکال مختلف بخصوص «برنامه ریزی» و مالکیت دولتی برخی شرکتها، متداول شد. در همین دوره، تلاش جهانی امریکا برای کاهش تعرفه و سایر موانع تجاری که در دهه های 1920 و 1930 پی ریزی شده بود، ادامه داشت. با این حال، در کشورهای در حال توسعه در افریقا، امریکای لاتین و آسیا، شرایط اقتضا می کند که دولت توسع ...