عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از یازده سپتامبر و فراهم‌شدن زمینه‌ی تحقّق افکار استراتژیست‌های نومحافظه‌کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راهبردِ نوین امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. نومحافظه‌کاران، با تمرکز بر راهبردِ تغییر رژیم‌های چالش‌گر (حذف حکومت‌های ستیزه‌جو/ ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه‌ی عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. امّا، ایجاد دولت جانشین، به‌عنوان «دولت سرمشق»، چالشی ...

در این پایان نامه به بررسی نقش جریان های دینی بر روند دولت سازی در خاورمیانه که در قالب و تعریفی مشخص با بهره گیری از نظریه سازه انگاری که ونت آن را ارائه کرده پرداخته ایم. آنچه محور اصلی تحقیق می باشد بررسی 2 متغیر جریان های دینی و روند دولت سازی در خاورمیانه می باشد و آنچه تحت عنوان خاورمیانه از آن نام برده می شود تا مورد ارزیابی قرار گیرد بر اساس بررسی 4 کشور عراق، عربستان، لبنان و اسرائیل به عنوان نمونه مورد مطالعه است که تا حدود زیادی دربردارنده جریان های اصلی و تاثیر گذ ...

بوسنی و هرتسه گووین یک کشور چند نژادی شامل سه گروه اصلی که در قانون اساسی از آنها بعنوان نژاد موسس یاد شده و 17 اقلیت دیگر است و همه آنها در یک کشور چند نژادی قرار گرفته اند. در هر حال این کشور بعد از جدا شدن از امپراطوری عثمانی در سال 1878، تقریبا نزدیک به یک قرن با تلاشهای ملت - دولت سازی روبرو بوده است. ابتدا این کشور تحت استعمار امپراطوری اتریش – مجارستان قرار گرفت که تلاش گردید روابط ویژه مسلمانان با امپراطوری عثمانی قطع گردد و شرایط خاصی برای صربها در نظر گرفته شود. بعد ...

فرایند شکل‌گیری دولت مدرن در افغانستان علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل فراملی بوده است. در این پژوهش نقش عوامل فراملی در فرایند دولت‌سازی در افغانستان در سه مقطع تاریخی 1881 تا 1973، 1973تا 1992 و دوران پس از 11 سپتامبر 2001 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این پژوهش عوامل فراملی در فرایند دولت‌سازی در افغانستان در مقاطعی تأثیرگذار و در مقاطعی تعیین‌کننده بوده‌اند. درواقع، در دوره‌ی اول (1973-1881) عوامل فراملی نقشی تأثیرگذار داشته‌اند. در دوره‌ی دوم (1992-1973) ع ...

جنگ‌های متعدد در افغانستان، شورش‌های متوالی علیه حکومت مرکزی و براندازی‌های پیاپی دولتمردان در این سرزمین باعث شده است که در عرصه سیاست و تاریخ، پروسه دولت- ملّت سازی در افغانستان شکل نگیرد. در این میان نقش دولت‌های بزرگ غربی یعنی انگلستان و آمریکا و همسایه شمالی افغانستان، روسیه در ازمنه گذشته ، در این بی‌نظمی بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، نقش ایران و جدایی افغانستان از پیکره ایران بزرگ همواره در حاشیه توجه قرار داشته و اساس پیوندهای فرهنگی و گسست تاریخی و فرهنگی افغانستا ...

منطقه خاورمیانه، در طول تاریخ مدرن خود، همواره شاهد تحولات و دگرگونی‌هایی بوده که امنیت و سیاست در سطح بین‌المللی را به شدت متأثر کرده است. در این میان، اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003، سرنگونی صدام حسین و تغییر رژیم در این کشور را می‌توان مهم‌ترین رویدادی تلقی کرد که به شکل‌گیری دوره جدیدی از تعاملات میان بازیگران منطقه‌ای،توازن قدرت در خاورمیانه و در مجموع تصویر نوینی از منطقه شده است. فروپاشی رژیم صدام حسین نقطه عطفی در روند سیاسی شدن شیعیان و برخورداری آنها از هویت د ...

مسئله ی افغانستان ازنگاه امنیتی پیچیدگی های منحصربفردی داردکه حاصل ازمسائل مختلف می باشد. بانگاهی به تاریخ سیاسی افغانستان درمی یابیم که این کشورهمواره بامشکل امنیت مواجه بوده است.افراط گرایی،طالبانیزم،تروریسم،تنوع قومی و پیشینه ی تعارض ومناقشات باهمسایگان(پاکستان) ازجمله مسائلی است که بستربروزناامنی وایجاددرگیری داخلی ومنطقه ای رادرافغانستان فراهم کرده است. به رغم کوشش هایی که در یک دهه اخیر چه از سوی جامعه جهانی دخیل در مساله امنیت افغانستان و چه از سوی دولت افغانستان برای ...

تحولات سیاسی سالهای 2011 و 2012 خاورمیانه بسیار سریع در تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش و تسری یافته است. آنچه مسلم است تمامی این کشور با وجود تفاوت هایی که دارند، ولی به لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شباهت‌هایی با یکدیگر دارند. ساخت اقتصادی اکثر کشورهای عرب خاورمیانه مبتنی بر اقتصاد رانتی و رانتیریسم است و ساخت سیاسی عمده کشورهای خاورمیانه اقتدارگرایانه است. و در ساخت اجتماعی آنها طبقات اجتماعی جدیدی در حال ظهور می‌باشد. ولی مهمترین ویژگی تمامی این کشورها ویژگ ...

امروزه دولت محلی به واقعیتی انکار ناپذیر و ضرورتی رو به گسترش در جهان تبدیل شده است به طوری که گرایش فزاینده ای به اجرای سیاستهای تمرکز زدایی در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده میشود و حکومت ها ناگزیر از ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان ها و نهاد های سطح محلی به عنوان جزء ساختاری حکومت هستند. چهار بعد سیاسی- قانونی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی- مالی در پژوهش های مختلف به عنوان ابعاد دولت محلی معرفی شده اند. در این پژوهش تلاش شده است تا مهمترین عوامل و زمینه های شکل گیری دو ...