عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی علل و عوامل موثر در گرایش روستاییان دوزدوزان از توابع شهرستان سراب آذربایجان شرقی، به مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ است . شناخت عوامل مهاجرت ، کشف وضعیت و مسائل و مشکلات روستاییان و ارائه راه‌حلها و پیشنهادهایی برای کاهش گرایش به مهاجرت از هدف‌های دیگر تحقیق است . جامعه آماری، کلیه 457 خانوار روستای دوزدوزان است که حجم نمونه آماری 45 خانوار می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است . با توجه به نتایج تحقیق، درآمد کم، نبودن مراکز درمانی، رفاهی و تفریحی، ...