عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 130

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق تحت عنوان بررسی مسایل و مشکلات دوره کارشناسی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان از دیدگاه مدرسان و دانشجویان شهر تهران انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل دو قسمت الف : جامعه آماری دانشجویان ب : جامعه آماری مدرسان دوره کارشناسی ناپیوسته رشته‌های دبیری آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهر تهران می‌باشد که در ترم تابستانی 1374 به تدریس و تحصیل اشتغال داشته‌اند. نمونه جامعه آماری دانشجویی شامل 352 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین دانشجویان شاغل به تحصیل ...

هدف اساسی از انجام این تحقیق طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی است. تا از طریق بکارگیری الگوی مورد نظر ضمن توصیف وضعیت موجود دوره راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آموزشی ارائه گردد.در این تحقیق توصیفی تحلیلی که به روش میدانی اجرا شده است. نمونه‌هایی متشکل از جامعه اماری دانشجویان ، اعضای هیات علمی، مدیران گروههای آموزشی ، دانش‌آموختگان و کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از پانزده ...

نحوه فعلی آموزش و اجرای دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی با مشکلات و نواقص عدیده ای همراه است. تکراری بودن برخی از مفاد دروس در مقایسه با دروس دوره دبیرستان، نبودن معیار مناسب ارزشیابی، کاربری ضعیف و به روز نبودن محتوای دروس و پایین بودن کیفیت ارائه از جمله عوامل کم رغبتی دانشجویان به گذراندن این دروس جمع بندی شده اند. به منظور رفع نقایص یاد شده، کارشناسان و صاحبنظران دروس عمومی طرح های متعددی ارائه کرده اند که متاسفانه هیچ کدام ازمرحله بررسی فراتر نرفته و اجرای این دروس همانن ...

هدف از انجام این پژوهش‏‎‎‏، ارزیابی برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموختگان تربیت بدنی شاغل در آموزشگاه های استان مرکزی است. متغیر اصلی مورد بررسی، برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی است، که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا ‏‎(a=0/92)‎‏، دیدگاه دانش آموختگان جمع آوری شد. در این ابزار، 16 سوال اصلی در مورد دروس تربیتی، پایه، تخصصی، اختیاری نظری و عملی وجود دارد. جامعه آماری 118 دانش آموخته شاغل در آموزشگاه های استان بود که در مجموع 105 پرسشنامه به پرسش ...

هدف کلی این تحقیق توصیف وضعیت و نگرش شغلی فارغ التحصیلان پسر دوره کارشناسی مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در ادارات تربیت بدنی سراسر کشور و مقایسه آن با دیدگاه مدیران آنان خواهد بود. اهداف اختصاصی: 1 - توصیف وضعیت پست سازمانی و وظایف فعلی کارشناسان. 2 - توصیف میزان علاقمندی کارشناسان به ادامه تحصیل ، وظیفه کنونی و مطالعه . 3 - ارائه تعداد کارشناسانیکه جهت بهبود وضعیت تربیت بدنی از خود طرح و یا ابتکاری به مدیر ارائه کرده و یا در دست تهیه دارند و همچنین مقایسه آن با دی ...

با عنایت به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده درباره فرضیه شماره 2 (مشکلات و مسائل شخصی) دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی با هم تفاوت دارند که توسط سوالات 10 و11 پرسشنامه مورد آزمون واقع شده است با 95 درصد اطمینان تایید می‌گردد. دانشجویان کاردانی به طریق شبانه و روزانه در مراکز مشخص شده به تحصیل اشتغال دارند و چون بابت بیتوته هزینه‌ای نمی‌پردازند چندان مشکلی ندارند در مقابل دانشجویان دوره کارشناسی به علت ایاب و ذهاب و پرداخت هزینه بیتوته با مشکل مواجه هستند. تجزیه و تحل ...
 
هدف : تعیین عواملی که در انتخاب رشته تحصیلی موثرند. ...

چکیده ندارد.