عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

105 نفر از فارغ‌التحصیلان دختر دوره کاردانی مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین مدیران آنان که در سطوح اداری بر انجام کار آنان نظارت دارند. نتایج تحقیق: -1 فعالیتهای روزانه با پست اداری و تیپ اداری، تحصیلات آنان هماهنگی لازم را ندارد. -2 مسئولین به فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش بهای لازم را نیمدهند. -3 از حقوق دریافتی رضایت ندارند. -4 اکثرا علاقمند به ادامه تحصیل می‌باشند. -5 بسیاری از آنان معتقدند که مرکز آموزش در تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان کمک موثری نموده است . ...
 
چکیده ندارد.

با عنایت به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده درباره فرضیه شماره 2 (مشکلات و مسائل شخصی) دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی با هم تفاوت دارند که توسط سوالات 10 و11 پرسشنامه مورد آزمون واقع شده است با 95 درصد اطمینان تایید می‌گردد. دانشجویان کاردانی به طریق شبانه و روزانه در مراکز مشخص شده به تحصیل اشتغال دارند و چون بابت بیتوته هزینه‌ای نمی‌پردازند چندان مشکلی ندارند در مقابل دانشجویان دوره کارشناسی به علت ایاب و ذهاب و پرداخت هزینه بیتوته با مشکل مواجه هستند. تجزیه و تحل ...

هدف پژوهش بررسی میزان تاثیر دوره‌های کاردانی آموزش ضمن خدمت تهران بر کارایی معلمان است که در سالهای 1368، 1369، 1370 فارغ‌التحصیل شده‌اند. روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی ضمن خدمت در چهار رشته ابتدایی، دینی، عربی، علوم تجربی و ریاضی است که در سالهای 1365 و 1366 وارد این دوره‌ها شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) در امتحانات نهایی پنجم ابتدایی میانگین دانش‌آموزانی که معلمشان دوره کاردانی را گذارنیده بیشتر ...

این گزارش ، با نظر کمیتهء برنامه‌ریزی آموزش عالی و تحقیقات وزارت فرهنگی و آموزش عالی و به همت دفتر مدارس عالی فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش ، با هدف بررسی عملکرد برنامهء آموزش فنی و حرفه‌ای دورهء کاردانی (68-71) تنظیم گردیده است . گزارش مزبور، حاوی اهداف ، سیاستها، برنامه‌های اجرایی و نحوهء ارزیابی شاخصهای دوره‌های کاردانی در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای طی سالهای 68-71 می‌باشد. جامعهء آماری مورد مطالعه، منحصر به دورهء کاردانی بخش مذکور، بوده است . در این گزارش ، ضمن برشمرده ش ...

از سال 65 اجرای دوره‌های کاردانی در چهار رشته آموزش ابتدایی ریاضی و علوم تجربی و دینی و عربی به عهده مرکز آموزش ضمن خدمت تهران واگذار شده و تا شهریورماه 69 دو دوره فارغ‌التحصیل شده‌اند هدف این تحقیق بررسی میزان موفقیت فارغ‌التحصیلان دو دوره مذکور و تاثیر دوره آموزشی در افزایش کارآیی آنان می‌باشد یعنی این بررسی میزان تاثیر دوره‌های کاردانی بر دانش و مهارت تخصصی شرکت‌کنندگان را مشخص خواهد کرد توضیح اینکه درصد قبولی و میانگین کتبی ثلث سوم نمرات دانش‌آموزان بعنوان ملاک کارآیی و م ...

این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی معلمان فارغ‌التحصیل دوره‌های کاردانی آموزشی ضمن خدمت شهر تهران در سالهای 1368 و 1369 و 1370 انجام شده است . به این منظور عملکرد فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی با دیپلمه‌هایی که در همان شرایط دروس (دینی و عربی، علوم تجربی و ریاضی) را تدریس می‌کنند مقایسه شده است . همچنین نتایج امتحانات ثلث سوم کتبی پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی و ثلث سوم پایه‌های اول و دوم راهنمایی امتحانات داخلی و نتایج امتحانات سوم راهنمایی در دروس تخصصی مورد نظر برای هر گر ...

هدف پژوهش بررسی مسائل و مشکلات ناشی از شیوه‌های موجود ادامه تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان استان اصفهان و ارائه الگوی مناسب است . جامعه شامل 654 نفر از دانشجویان، استادان، مسئولان و مدیران واحدهای آموزشی استان اصفهان در سال تحصیلی 1372-1373 است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 92/8 درصد مسئولان آموزش و پرورش آموزشهای ضمن خدمت را در حد زیاد ضروری می‌دانند اما برای گذراندن آموزشهای ...