عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 264

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی زمینه‌های قوم گرایی در ایران و اتخاذ سیاست قومی مناسب مبتنی بر سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي كشور در دو مقطع پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران مي باشد. در این رابطه چهار سوال اساسی به عنوان پرسش‌های آغازین رساله تدوین گردیده است که نخست به تبیین وضعیت اقوام ایرانی از جهات گوناگون پرداخته و سپس ویژگی‌های سیاست قومی در دوره پهلوی دوم را واکاوی می‌نماید. براساس چنین واکاوی پرسش سوم یعنی سیاست قومی در ج ...

معماری و شهرسازی ایران در دو دوره قاجاریه و پهلوی اول دچار دگرگونی‏های زیادی شد و به تبع آن معماری خانه نیز دستخوش تحولات گوناگونی گردید، که باید بدان‏ها پرداخته شود. همانند سایر نقاط ایران معماری شهر گرگان نیز دچار تحولات زیادی در این دو دوره تاریخی شد، این تحولات معماری خانه‏های تاریخی این منطقه را متاثر از خود قرار دادند. در این پژوهش به بررسی و مقایسه ویژگی‏های معماری خانه‏های گرگان در دو دوره تاریخی قاجاریه و پهلوی اول پرداخته و این خانه‏ها با هم مقایسه شده‏اند. سوال ...

درباره طرز تفکر و ایدئولوژی خاندان پهلوی بسیار گفته شده است اما با نگاهی عمیقتر درمی‌یابیم که خاندان پهلوی [پدر و پسر] سعی در جا انداختن تفکر باستانگرایی خویش بودند تا بدین وسیله هم ایران را به زعم خویش به پیشرفت و ترقی نائل آیند و همینکه بتوانند در مقابل ایدئولوژی اسلامی ـ که در فرهنگ مردم جامعه ریشه دوانده بودـ از هویت خود دفاع کنند و هم اینکه مشروعیت خود را در ذیل سایه شاهنشاهی باستانی ایرانی، تحکیم بخشند در این راستا نیز دست به اقداماتی زدند ناسیونالیسم پهلوی در واقع ...

ایران از اواخر قاجاریه و در آستانۀ ورود به دوران پهلوی در معرض تحولات فرهنگی بزرگی قرار گرفت که بیش از آنکه این تحولات درونزا باشد مأخوذ از فرهنگ غربی بود، به عبارت بهتر دچار تهاجم فرهنگی شد.نفوذ فرهنگ غربی و تحولات ناشی از آن تأثیرات انکارناپذیری درعرصه‌های گوناگون به جا گذاشت که ازجملۀ آنها تأثیرپذیری معماری ایرانی از فرهنگ معماری غربی قابل اشاره است. به جرأت می‌توان گفت که فضاهای جمعی و عمومی جدید همچون هتل، سینما، تماشاخانۀ جدید یا همان تئاتر، باشگاه و کافه از اولین مکانه ...

مطالعه حاضر با هدف ‌تحلیل‌ مردم‌شناختی محتوای قباله‌های‌ ازدواج در دوران معاصر(قاجار و پهلوی) ‌‌تدوین شده‌‌است. در این راستا نتایج مربوط به بررسی50 سند ازدواج و مصاحبه با افرادی که نکاح‌نامه‌ آنها در دوره پهلوی ثبت شده است، با توجه به چهار نظریه ساختارگرایی، مبادله، کارکردگرایی‌ و کنش متقابل نمادین تحلیل شدند. به‌استناد نظریه ساختارگرایی؛ ساخت، ترکیب خاص ‌و همبستگی اجزاء‌ یک مجموعه با هدف معین ‌‌است ‌که همه این اجزا در کنار هم معنی پیدا کرده و با‌هم در حال حرکت ‌هستند (توسلی، ...

ارتشبد فریدون جم از جمله نظامیان متشخص و تحصیلکرده‌ای بود که تعهد و دلسوزی و آگاهی‌اش در میان دیگر همقطارانش زبانزد بود. وی که برخوردار از تحصیلاتی عالی در زمینه امور نظامی در فرانسه بود اگرچه به صورت نا خواسته به ارتش ایران پیوست اما توانست مدارج ترقی را به سرعت بپیماید و در نهایت به ریاست ستاد ارتش ایران برسد. اطلاعات و آگاهی‌های موجود درباره عملکرد وی نه تنها درباره آن دوره از فعالیتش در ارتش بلکه در تمام دوران خدمت او در ارتش شاهنشاهی بسیار کم و نابسنده است و تنها محدود ب ...

پژوهش حاضر تماشاگر تئاتر ایران را از منظر جامعه‌شناختی در دوره زمانی پهلوی (پهلوی اول و پهلوی دوم) مورد مطالعه قرار می‌دهد. شیوه‌ی طرح مباحث در هر فصل بدین منوال خواهد بود که ابتدا شرحی از اوضاع سیاسی-اجتماعی و وضعیت فرهنگی اجتماع در دوره‌ی مورد نظر ارائه خواهد شد، سپس با اختصار وضعیت کلی تئاتر در دوره‌ی مورد نظر بیان می‌گردد تا زمینه‌ی آشنایی لازم برای طرح مباحث جامعه‌شناسی فراهم گردد. پژوهش با رویکردی جامعه شناسانه و بهره‌گیری از آراء و نظریه‌های پیر بوردیو، با واکاوی تماشا ...

ساختار قشربندی جامعه شهری ایران در طی دهه 1340 تا 1370 در نتیجه تحولات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی دستخوش دگرگونی شده است. لذا هدف در این تحقیق بررسی سیر تطور قشربندی جامعه شهری ایران از دوره دوم پهلوی تا دهه دوم جمهوری اسلامی با استفاده از رهیافت وبری می باشد. بر اساس این رهیافت، ساختار قشربندی اجتماعی جامعه شهری را در3 بعد بهره مندی از ابزارهای فعالیت اقتصادی ، داشتن مهارت و صلاحیت و استفاده از فرصت های زندگی می توان بررسی کرد به این ترتیب ، جامعه شهری ایران در طی این چند دهه ش ...

پهلوی دوم به عنوان یک گفتمان از مفصل بندی عناصر و مولفه های خاصی در یک مقطع تاریخی در ایران شکل گرفت و برمبنای همین عناصر و مولفه ها حوزه مشروعیت خود را تعریف نمود. گفتمان فوق ناگریز درمقابل حوزه مشروعیت «خود» به غیریت سازی و تعریف حوزه غیریت پرداخت که از آنها تحت عنوان پادگفتمانهای پهلوی دوم یاد می شود. این تحقیق در پی ‌یافتن ارتباط بین هویت یابی گفتمان پهلوی دوم از طریق نفی غیریت ها و درحاشیه قرار دادن آنها و فروپاشی و واژگونی خود می باشد. این تحقیق سعی دارد در پرتو دو نظر ...