عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حضرت فاطمه‌3 به عنوان تنها یادگار پیامبر‌9، امّ الائمه‌: و حلقه اتصال میان نبوّت و امامت و به عنوان یکى از بارزترین مصادیق عصمت که زندگى او باید اسوه و سرمشق مسلمانان باشد، جایگاه ویژه‌ای در شعر شیعه از سده‌های نخستین تا دوره معاصر داشته است. در دوره معاصر، شعر فاطمی به اوج شکوفایی خود می‌رسد و عرصه ظهور حماسه‌های فاطمی و قصاید طولانی می‌شود که تدوین مجموعه‌های چند جلدی با عنوان «فاطمیّات» ثمره این پویایی و شکوفایی است. پژوهش حاضر با بررسی نمونه‌هایی از اشعار این مجموعه، بر ...

از آنجا که شاعران و هنرمندان در اعصار گوناگون و در ادبیات ملل مختلف از پدیده‌های طبیعی به عنوان یکی از عناصر مهم در بیان اهداف و اغراض خود در اشعار خود بهره بسیاری برده‌اند، لذا شب نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین این پدیده‌های طبیعی در اشعار آن‌ها جلوه خاصی داشته است و نمودهای فراوانی را به خود اختصاص داده است. اما اغلب این نمودها در دوران‌های پیش از دوره معاصر در تبیین و توصیف موقعیت‏ها و شرایط مختلف زندگی شخصی هر یک از شاعران بوده است. همچون بهره‌گیری از این واژه در توصیف ل ...

این پژوهش درباره کارایی قرآن در عصر معاصر می باشد. در فصل کلیات، برای اثبات کارایی قرآن در دوره ی معاصر به سه موضوع نسخ، جاودانگی قرآن و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) پرداخته ایم . در ادامه در این پژوهش به بررسی موضوعاتی نظیر کارآیی قرآن درباره ی آیات گذشته ، کارآیی قرآن در زمینه ی آیات به ظاهر مخالف علم، کارآیی قرآن درباره ی آیات مخالف حقوق بشر و موضوعات جدید پرداخته ایم. به عنوان نمونه در مورد اختصاص علم امور پنجگانه به خداوند و عدم دسترسی غیر خدا به علم این امور با توجّه به آیه ی ...

بحث از تحول فقه سیاسی شیعه اهمیتی ویژه دارد، این امر از آن جاست که این دانش در سدۀ اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پرسشها و چالشهای گوناگونی روبرو بوده است، جستجوی چگونگی دگرگونی این دانش و ساز و کارهای آن، می‌تواند ساحتهایی از این بحث را روشن سازد. لذا پی‌جویی و کشف منطق و سازوکارهای تحول در فقه سیاسی شیعه و مطالعۀ موردی آنها در سنجش و ارزیابی با دورۀ معاصر،تبیین ظرفیتهای درونی فقه سیاسی شیعه برای تحول، بیان عوامل، زمینه‌ها و ساحتهای فکری- اجتماعی بیرونی تحول و تبیین چگ ...

در نتیجه آنچه در این رساله آمده است عبارت است از تعریف جلدسازی سنتی ایران و تاریخچه این هنر تا به امروز، جلدسازی سنتی در ایران معاصر، نتیجه‌گیری کلی از وضع کنونی این هنر و همچنین ضمائمی شامل انواع جلدها و طرحها، موادی که در ساختن و تزئین جلدها بکار رفته و میرود قطع کتابها و در آخر نمونه‌هائی از آثار جلدسازان معاصر و بالاخره فهرست الفبائی جلدسازان معاصر و فهرست منابع استفاده شده در تنظیم این رساله. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رمان | 
غرب | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
معمار | 
هنر | 
فرهنگ |