عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از نیازهای توسعه فرهنگی معاصر، شناسایی پایداری فرهنگی نهفته در قالب آثار هنری یک تمدن و شناسایی نحوه انطباق آنها با دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رخ داده در بطن آن فرهنگ و توان انطباق آن با مسائل بینافرهنگی است. قالی ایران در ظهور نقوش گوناگون، در طی تاریخ طولانی خود، این انطباق با تغییرات فرهنگی را به نمایش گذاشته ‌است. پژوهش حاضر قصد بر واکاوی عوامل موثر بر تغییر قالی ایران و چرایی تولید قالی‌های تصویری در دوره قاجار را داشته، تا بتواند بر اساس تحلیل‌ها، به نحوه ...

تبریز در دوران سلطنت قاجار دارالسطنه نامیده شد. این شهر از سویی ولیعهد نشین این حکومت بود و از سوی دیگر به دلیل همسایگی با منطقه قفقاز و عثمانی کانون ورود اندیشه های جدید به ایران به حساب می آمد. موقعیت مناسب اقتصادی تبریز در منابع این دوره بارها مورد تاکید قرار گرفته است. شناخت تبریز هم از منظر موقعیت سیاسی ـ اقتصادی و هم بدلیل ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی حائز اهمیت است. در منابع رسمی تاریخ نگاری این عصر کمتر اطلاعاتی در باره اوضاع شهرنشینی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ...

در پیوندی که میان آثار ادبی در اجتماع وجود دارد، بیان می‌شود که اثر ادبی آینه‌ی تمام نمای حوادث اجتماعی است که هنرمند با بکار گیری عنصر عاطفه و خیال، تصویری هنری و جالب‌تر از اوضاع اجتماعی را ارائه می‌دهد. گاهی مواقع اثر ادبی بازتاب وضعیت بیرونی جامعه است و گاهی بازتاب سلبی دارد که به انتقال اعتراض نبست به وضعیت جامعه می-پردازد. در کنار متون تاریخی و اجتماعی، طیف گسترده‌ای از متون ادبی از ادبیات داستانی تا شعر، به خوبی مسائل اجتماعی ایران عصر قاجار را در خود نمایان ساخته‌اند. ...