عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

به منظور تعیین روابط همبستگی بین سرعت و دوره پر شدن دانه با صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد و پی بردن به آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف بر سرعت پر شدن دانه تعداد 93 زقم برنج در سال زراعی 1380 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در قالب یک آزمایش مشاهده ایی مورد بررسی قرار گرفتند. خوشه های مربوط به ساقه های اصلی علامت گذاری شد و 10 روز بعد ازگرده افشانی در فواصل 3 روزه برداشت شدند. صفات مهم فیزیولوژیک نظیر مساحت برگ مقدار کلروفیل وزن خشک دانه در یک مدل چند جمله ای ...

سرعت وقوع وقایعی که زمین پشت سر گذاشته است در طول مدت عمر زمین یکسان نبوده است و بلکه رو به افزایش است . بنابراین فاهزای کوهزایی که در گذشته‌های بسیار دور در فواصل زمانی زیادی به وقوع پیوسته در گذشته‌های نزدیک سرعت بیشتری یافته است . بنابراین می‌توان با استفاده از توابع نمایی رابطه افزایش سرعت را محاسبه کرد. درک صحیح از وقایع کوهزایی گذشته زمین نیاز به یافتن رابطه زمانی وقوع آنها دارد. بنابراین با یافتن چنین رابطه‌ای اطلاعات ناقص موجود در این زمینه تکمیل‌تر خواهد شد. ...

با توجه به گزارشات مختلف مبنی بر اینکه واکسن تب برفکی (FMD) با یاور روغنی می‌تواند به عنوان یک واکنش مطلوب با طول دوره ایمنی‌‌زائی بیشتر از واکسن تب برفکی با یاور ژل دالومین مورد استفاده قرار گیرد. تصمیم گرفته شد تا در قالب یک پروژه این دو نوع واکسن در سطح آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گیرند. به همین منظور با استفاده از دو تیپ ویروسی O1 وA87 مردآباد دو نوع واکسن دوتائی (بی‌والان) تهیه شد که تنها تفاوت بین آنها یاور موجود در آنها بود به طوری که در یک نوع واکسن تب برفکی یاور ژل د ...

خشکسالی پدیده‌ای طبیعی می‌باشد که از کمبود بارش در یک دوره بلند مدت حاصل می‌شود بدین‌جهت، ممکن است در هر رژیم آب و هوایی اتفاق بیفتد. برای مطالعه پدیده خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه که در شمالغرب کشور قرار داشته و یک منطقه کشاورزی و صنعتی می‌باشد و به جهت قرار گرفتن در منطقه جنب حاره و با داشتن آب و هوای نیمه خشک، شاهد خشکسالی‌های زیادی می‌باشد، به عنوان مکان این تحقیق انتخاب شد. جهت بررسی پدیده خشکسالی انتخاب شاخص مطلوب اولین اقدام در این زمینه بود که در نهایت منجر به انتخاب دو ...

بررسی اوضاع لارستان در دوره قاجار یکی از مسائل مهم این دوره از تاریخ ایران است که کمتر به آن پرداخته شده است. لارستان از نخسیتن مناطق جنوبی ایران بود که در رقابت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای اورپایی مورد توجه آنها قرار گرفت. تحقیق و پژوهش در تاریخ این ناحیه، نشان می‌دهد که سیاستمداران کشور ما در دوره قاجار چه سیاستی در نواحی لارستان، پیرامون مسائل مختلف در پیش گرفتند. همچنین تاریخ لارستان در این دوره روشن می‌سازد که میان حاکم این ناحیه با فارس و مرکز چه رابطه‌ای برقرار بوده اس ...

با توجه به جمعیت رو به تزاید خانمهای میانسال و اینکه 3/1 از عمر آنها در یائسگی سپری می شود و عوارض یائسگی با هورمون درمانی جایگزینی ‏‎(HRT)‎‏ قابل درمان و پیشگیری است. لذا میزان آگاهی خانمها از ‏‎HRT‎‏ یکی از شاخص های مهم انجام هورمون درمانی در زنان می باشد. در این مطالعه سعی شد میزان آگاهی قشری از خانمها که در ادارات دولتی مشغول به کار می باشند، در مورد HRT بدست آورده شود. فقط بین سن و آگاهی از مشکلات یائسگی رابطه معنی داری وجود داشت ‏‎(P<0/0001)‎‏ در حالی که بین سن و آگاهی ...

آسیب عصب پرونئال یک وضعیت بالینی شایع است با اینحال در خصوص آسیب های این عصب مطالعات الکتروفیزیولوژیک جامع و قانع کننده ای تاکنون صورت نپذیرفته است. به منظور بررسی موارد درگیری عصب پرونئال و ارزیابی آنها از نقطه نظر شدت، پروژنوز و نوع فیزیولوژیک آسیب بر اساس مطالعات در قالب یک مطالعه توصیفی گذشته نگر به مطالعه موارد آسیب پرونئال در ناحیه زانو در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه الکترودیاگنوستیک بیمارستان امام خمینی در طی یک دوره 5 ساله پرداخته ایم. از دیدگاه بالینی تمامی ضایع ...

خراسان آن روزگار شامل بخشهایی از افغانستان و ماوراء‌النهر بوده است که در سایه توسعه‌طلبی‌های نظامی نادر تا مرز هند و ترکستان گسترش یافت. نادر، پایتخت را از اصفهان که یادگار طرفداران صفوی بود به خرسان انتقال داد. نادر با استفاده از موقعیت ژئوپولتیک خراسان توانست بر اهداف سیاسی خود دست یابد. مشهد مرکز سیاسی دولت وی و دژ کلات، حصاری طبیعی در مواقع بحرانی گشت. ارتش او متکی بر نیروی رزمی قومیت‌های گوناگون بویژه عشایر خراسان بود. این رساله از یک مقدمه و سه فصل و یک نتیجه شکل یافته ...