عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیطه‌ی عاطفی، مشکل‌ترین و شاید پیچیده‌ترین حوزه‌ در برنامه‌های درسی تلقی می‌شود. چرا که این حوزه با احساسات، علایق و نگرش‌ها سر و کار دارد. برنامه‌ی درسی دینی به عنوان مهمترین عنصر در حفظ و استمرار فرهنگ دینی در آموزش و پرورش رسمی، بیشتر با این حوزه حساس آموزشی ارتباط دارد. پژوهش حاضر، کوششی در راستای ارتقای کیفیت برنامه‌ی درسی دینی در دوره‌ی راهنمایی تحصیلی است. این پژوهش، الگویی برای آموزش نگرش‌های دینی در دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ارائه داده است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع ...