عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی متون حاضر و تجربیات کارشناسان بازیابی اطلاعات بیانگر این است که معمولاً عواملی بر استفاده و کاوش از بانک های اطلاعاتی بر روی لوح های فشرده نوری تاثیر گذار هستند. در این باره، تحقیقی بر روی نظرات دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف بررسی نظرات و عملکرد آنان انجام شد. نتایج نشان داد که، از نظر آزمودنی ها، دست کم 15 عامل در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بر روی لوح فشرده نوری تاثیر دارند که 6 عامل شخصی است و مابقی ناشی از محیط پیرامون است. ...