عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شکلی از انرژی از یک واکنش ازنوع همجوشی بین هیدروژن در آب و فلزات مختلفی مانند نیکل و پالادیوم تولید شده است، اما بدون تشعشعات خطرناک که از نیروی هسته‌ای به وجود می‌آید، که در اصل همجوشی سرد نامیده می‌شود. این مطلب قسمتی از علم هسته‌ای ماده ی چگال است. این نوع از واکنش‌ها تمیز، فراوان و در دسترس هستند. از این رو این مطلب ما را بر آن داشت که به مطالعه‌ی همجوشی سرد و عوامل موثر بر افزایش احتمال این نوع از همجوشی بپردازیم. همجوشی سرد دوتریوم زمانی اتفاق می افتد که دو هسته‌ی دوت ...

چکیده ندارد.
  
در این رساله دینامیک چرخش میون در سیستم غیرهمگن سه لایه ای D2 و T2و D/T از طریق کانال واپاشی مولکولی کمپلکس مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا سیستم همجوشی پیشنهادی شامل سه لایه است که به صورت تناوبی تکرار می شوند. لایه اول محیط D/T است، (شامل مولکویهای دوتریوم، تریتیوم) که جهت تولید انتخاب شده است. لایه دوم شامل مولکولهای T2 است که جهت کند کردن اتمهای میونی مورد استفاده قرار می گیرد و لایه سوم شامل مولکولهای D2 است. در محیط D2 مولکولهای میونی به صورت رزنانسی تشکیل می شوند. ...

هدف از انجام اين پژوهش دستیابی به فناوری طراحی و ساخت هدف‌هاي جامد هيدروژني است. در راستای دستیابی به این منظور از فلزاتي که خاصيت جذب بالاي هيدروژن دارند استفاده مي‌شود. برای انتقال گرماي توليد شده در هدف‌ها و نيز صرفه اقتصادي، اغلب از فلزی با رسانايي حرارتي بالا و قيمت ارزان به عنوان زيرلايه استفاده مي شود. نکته مهمی که پس از طراحی و ساخت این نوع هدف‌ها دارای اهمیت بسیاری می‌باشد، اندازه‌گیری شار نوترونی این نوع هدف‌ها است. در این پژوهش پس از طراحی و ساخت چند نمونه هدف، ش ...

در این پروژه مکانیسم و سینتیک واکنش پیرولیز ترکیبات پیرازولین بررسی شد. محاسبات پارامترهای فعال‌سازی و ترمودینامیکی به چهار روش B3LYP, MP2, PBEPBE و B3PW91 با مجموعه پایه 6-311++G (d, p) انجام شد که نتایج حاصل از B3LYP/6-311++G (d, p) با اطلاعات تجربی مطابقت بیشتری دارد. محصولات واکنش پیرولیز ترکیبات سیکلوپروپان ، الفین‌های مربوطه و نیتروژن می‌باشند. بهترین مکانیسم برای تشکیل سیکلوپروپان و تولید الفین به ترتیب مکانیسم رادیکالی و هماهنگ با حالت گذار حلقوی چهار عضوی است. نتایج ...

بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی منطقه می تواند راهنمای مناسبی برای شناخت منشا آب کارستی و اختلاط احتمالی آن با آب‌های سازندهای آبرفتی باشد. از این منظر می توان در مباحث مدیریتی از نتایج به دست آمده برای تصحیح مولفه‌های بیلان و برهم کنش کارست- آبرفت طی مطالعات تفصیلی تر استفاده نمود. به علاوه بررسی کیفی و ارائه اندیس کیفیت و آگاهی از فاکتورهای مؤثر بر ترکیب و هیدروشیمی آب های زیرزمینی در یک منطقه جهت اعمال استراتژی های مدیریتی مناسب در راستای حفظ منابع آب زیرزمینی خیلی ضرورت د ...