عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یارانه، یکی از انواع سیاست‌های حمایتی و ابزار اقتصادی‌ است که در کشورهای مختلف برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و همچنین بهبود توزیع درآمد، به‌کار می‌رود. مقصود از هدفمند نمودن یارانه‌ها، تثبیت قیمت‌ها، توزیع بهتر درآمد، هدفمند نمودن به‌کارگیری منابع کمیاب و کاهش شکاف دهک‌های درآمدی است. طی دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، پرداخت یارانه از سوی بعضی از کشورها انجام گرفت. در ایران، هدفمندی یارانه‌ها، از سال 89 در دولت نهم انجام گرفت؛ ولی مطالعات زیادی در مورد اثرات اقتصادی و اجتماعی آن ...

کشور ما با بحران شدیدی در زمینه اشتغال و بیکاری دست به گریبان است نبود تعامل در عرضه و تقاضای نیرویک ار به طور نگران کننده ای حاکم شده است و البته میزان آن در روستاها که مظهر جامعه و اقتصاد سنتی اند اما می توان امیدورا بود که با شناخت دقیق تفاوت هایی که از لحاظ مزیت های نسبی اشتغالزایی و میان بخشه ای اصلی فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد و نیز با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از بخش ها از حیث کارآفرینی، جلب و جذب سرمایه، سطح آموزشهای مورد نیاز برای فعالیت های حرفه ...

بخش کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکیاز بخش های مهم اقتصاد ملی می باشد از این رو بسیاری از صاحب نظران امر توسعه معتقدند که پشتوانه و محرک توسعه روستایی، توسعه کشاورزی می باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با مشخه های بیکاری، عدم تحرک اقتصادی و محدودیت سرمایه گذاری دولت، توجه به کشاورزی از اهمیتی دو چندان برخوردار می باشد از این رو یکی از مهمترین راهکارها در جهت توسعه پایدار روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی کشاورزی است. کارافرینی کشاورزی به معنای شناسایی فرصت ها ...